Pretraživanje

Eko grupa OŠ „Ivo Lola Ribar“ izgradila kompostište u podrucnoj školi Vinež

Petak, 16. Siječnja 2015. - 13:57

Clanovi eko grupe Osnovne škole "Ivo Lola Ribar" u dvorištu Podrucne škole Vinež su tijekom prvog polugodišta, a u okviru školskog projekta „Projekt 3R (RECYCLE-REDUCE-REUSE)“ izgradili kompostište. Uz pomoc školskih majstora i jednog tate, g. Denisa Blažine, eko je grupa sa svojom voditeljicom Anom Durbic Malinaric osmislila i provela ovu aktivnost. Ucenici i djelatnice Podrucne škole Vinež od tada marljivo kompostiraju te na taj nacin štite okoliš i ujedno stvaraju organsko gnojivo za uredenje školskog dvorišta.

Više o ovoj aktivnosti kao i savjete o vrlo jednostavnom nacinu izgradnje vlastitog kompostišta te što kompostirati procitajte na mrežnim stranicama OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin.