Pretraživanje

E-usluge države

Labin danas > Vama na usluzi > e-usluge države

e-građani- sustav e-Građani je projekt Vlade Republike Hrvatske pokrenut s ciljem modernizacije, pojednostavljenja i ubrzanja komunikacije građana i javne uprave te povećanja transparentnosti javnog sektora u pružanju javnih usluga.

e-zdravstveno - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) pokrenuo je novu web uslugu e-Zdravstveno za svoje poslovne korisnike. Uvid u prijave/odjave/promjene statusa osiguranika obveznog zdravstvenog osiguranja, odnosno dohvat elektronički ovjerenih službenih primjeraka tiskanica T1 / T2 od sada je moguć poslodavcima na adresi https://e-usluge.hzzo.hr.

e-porezna - ePorezna je skup elektroničkih usluga Porezne uprave koja omogućuje svim poreznim obveznicima dostavu poreznih obrazaca elektroničkim putem, pregled njihovih statusa te uvid u porezno knjigovodstvenu karticu, a sve u cilju jednostavnijeg i bržeg ispunjavanja obveza prema Poreznoj upravi.

e-dozvole - informacijski sustav Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja namijenjen izdavanju jedinstvenog akta za građenje - eDozvola. 

e-regos - Usluga e-REGOS namijenjena je svim obveznicima podnošenja Obrasca R-Sm.

e-izvadak - aplikacija služi za uvid u eksperimentalnu Središnju bazu podataka zemljišnoknjižnih odjela općinskih sudova u Republici Hrvatskoj.

e-mirovinsko - usluga kojom Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, u sklopu modernizacije i preustroja, korisnicima nudi suvremen način poslovanja elektroničkim putem.

e-savjetovanja - aplikacija e-Savjetovanja omogućuje uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata.

e-zapis o statusu studenta - usluga kojom studenti mogu ishoditi dokaz o studentskom statusu iz evidencije izdanih studentskih prava.

Moj OIB - usluga Moj OIB nadograđena je novom mogućnosti - sada je moguće zatražiti i dobiti elektronički zapis o svojim podacima pohranjenim u bazi podataka.


;