Pretraživanje

Doneseni Planovi rashoda za osnovne škole

Petak, 08. Lipnja 2012. - 10:15

Temeljem tocke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrdivanje bilancnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2012. godini (“Narodne novine”, broj 52/12.), te usuglašenog dogovora sa ravnateljima osnovnih škola i dostavljenih planova osnovnih škola, Gradonacelnik Grada Labina donio je Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekuceg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Labina  u 2012. godini i Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Labina u 2012. godini.

Planom rashoda za materijal, dijelove i usluge tekuceg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Labina u 2012. godini planiraju se rashodi za materijal, dijelove i usluge tekuceg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Labina u 2012. godini u ukupnom iznosu od 188.374,00 kuna. Od toga, 47.000,00 kuna za izvanredne intervencije na sustavu centralnog grijanja, redovno servisiranje i nepredvidive kvarove na instalacijama u zgradi te zamjenu dotrajalih prozora u Osnovnoj školi Matije Vlacica, 75.360,00 kuna za izvanredne radove i intervencije na sustavu centralnog grijanja, elektroinstalacijama, vodovodnoj mreži i sanitarnim cvorovima te nepredvidene radove na održavanju opreme u Osnovnoj školi „Ivo Lola Ribar“, 37.614,00 kuna za popravak krova, prozora, aparata i redovito tehnicko održavanje u Centru „Lice Faraguna“ te 28.400,00 kuna za zamjenu, brušenje i lakiranje podova ucionica te farbanje podova i zidova ucionica u Osnovnoj glazbenoj školi Matka Brajše Rašana.

Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Labina u 2012. godini planiraju se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Labina i kapitalni projekti školstva koji ce se realizirati tijekom 2012. godine u ukupnom iznosu 399.130,00 kuna. Od toga, 23.330,00 kuna za nabavu racunala i racunalne opreme, opreme za održavanje i zaštitu te nabavu knjiga u knjižnici Osnovne škole Matije Vlacica, 347.800,00 kuna za zamjenu dijela otvora na maticnoj zgradi, informaticku opremu, komunikacijsku opremu, opremu za nastavne kabinete te nabavu knjiga u knjižnici Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“, te 28.000,00 kuna za nabavu uredske opreme i namještaja u Osnovnoj glazbenoj školi Matka Brajše Rašana.


Prilozi