Pretraživanje

Dom za starije osobe Labin

Dom za starije osobe planiran je u neposrednoj blizini Doma zdravlja u Labinu. Predviđen je za 150 korisnika od čega su 130 stalni, a 20 dnevni korisnici.Sustav Doma  obuhvaća glavne dijelove Doma, a to su:  stambeni dio , stacionarni dio, dnevni centar , zajednički dio  te  njegove smještajne i radne jedinice (odjele). Ukupna korisna površina Doma iznosi cca 2.900,00 m2,  bruto površina cca 4.400,00 m2, a visina je prizemlje i dvije etaže odnosno ukupno tri nadzemne etaže. Površina pripadajuće građevne čestice iznosi 8.541,00 m2. Ishođena je lokacijska dozvola i trenutno je u tijeku upravni spor koji je pokrenut protiv te lokacijske dozvole.

Procijenjena vrijednost projekta je 35.000.000,00 kn + PDV = 43.750.000,00 kn       

Planirani izvori financiranja: JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO.


;