Pretraživanje

Danas obilježavamo Medunarodni dan djeteta

Četvrtak, 20. Studenog 2014. - 13:28

U svijetu se danas obilježava Medunarodni dan djeteta, dan kada je 1959. godine Generalna skupština UN-a usvojila Deklaraciju o pravima djeteta, a trideset godina poslije usvojena je i Konvencija o pravima djeteta. Cilj je obilježavanja podsjetiti i senzibilizirati javnost o potrebi zaštite djece i maloljetnika od zloupotrebe, nasilja i raznih oblika diskriminacije.

Za razliku od Deklaracije o pravima djeteta (1959.) koja ima moralnu snagu, Konvencija o pravima djeteta je pravni akt koji ima snagu zakona i obavezuje stranke na pridržavanje njenih odredbi i ukljucuje pravo nadziranja primjene u državama koje su ju prihvatile i ratificirale. Tim povodom danas su gradsku upravu posjetili ucenici iz Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ te su u predvorju gradske uprave i u svim važnijim institucijama (Centru za socijalnu skrb, Policijskoj postaji Labin i dr.) postavili plakate sa porukama djece odraslima o njihovim pravima i važnosti zaštite istih.