Pretraživanje

„Dan mimoza“ za zdravlje žena

Petak, 22. Siječnja 2010. - 9:11

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Hrvatska liga protiv raka i udruga Zdravka proglasili su 2010. godinom ocuvanja ženskog zdravlja, ponukani zabrinjavajucim podacima o broju oboljelih i umrlih žena. U Hrvatskoj, kao i u svijetu, broj oboljelih od raka vrata maternice raste iz godine u godine. Veliki je problem na žalost i u ženama koje ne odlaze na redovite ginekološke preglede.

Lani je u Hrvatskoj od karcinoma oboljelo 9537 žena. Polovica svih slucajeva raka kod žena su rak dojke, rak maternice, rak stidnice i rodnice te rak jajnika. Od raka dojke su oboljele 2572 žene (umrla je 861), od raka tijela i trupa maternice 602 (186), od vrata maternice 387 (114), raka stidnice i rodnice 76 (48) te od raka jajnika 283 žene (45). Zbog relativno visokog pobola od raka vrata maternice, cestog pocetka razvoja bolesti u mladoj odrasloj dobi te narušavanja kvalitete života bolesnica i njihovih obitelji, te znacajnog udjela u korištenju zdravstvene zaštite, edukacija o nacinima prevencije jedna je od prioritetnih javnozdravstvenih akcija kako u svijetu, tako i u nas.

Nakon što je Ministarstvo zdravstva zbog znacajnog povecanja broja oboljelih od karcinoma pokrenulo akcije prevencije raka dojke i raka debelog crijeva, ove ce se godine aktivno ukljuciti u akciju sprjecavanja raka vrata maternice, jajnika i drugih bolesti koje uzrokuje humani papiloma virus (HPV) i zaštite reproduktivnog zdravlja - najavio je doc. Damir Eljuga, predsjednik Hrvatske lige za borbu protiv raka. Stoga se i ove godine nastavlja edukativna akcija “Budi Zdrav(k)a” kojoj je glavna zadaca pomoci ženama u prevenciji i lijecenju raka vrata maternice i gradanima Hrvatske da se odgovornim spolnim ponašanjem, edukacijom i cijepljenjem zaštite od HPV infekcija koje uzrokuju rak vrata maternice.

Rak vrata maternice uzrokuje humani papiloma virus (HPV), koji je moguce otkriti papa-testom pri redovitim ginekološkim pregledima. Odnedavno postoji i cjepivo protiv HPV-a namijenjeno mladim djevojkama, koje u 70 posto slucajeva može smanjiti mogucnosti pojave raka. Prvi korak je organiziranje 3. hrvatskog dana mimoza (23. sijecnja) u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Osijeku, Novoj Gradišci, Požegi, Koprivnici, Cakovcu, Bjelovaru, Kaštelima, Labinu, Imotskom, Kninu, Zadru, Senju, Dubrovniku, Varaždinu, Cakovcu i drugim gradovima, pri cemu ce se prodavati grancice mimoza i dijeliti edukativni materijali te davati savjeti o sprecavanju raka vrata maternice.