Pretraživanje

Centar "Liče Faraguna"

Građani i gradska uprava > Gradske tvrtke i ustanove > Centar "Liče Faraguna"

ag3.jpg (86 KB) Centar "Liče Faraguna" je posebna odgojno-obrazovna ustanova za učenike s teškoćama u razvoju. Centar polaze učenici u dobi od 7 do 21 godinu, po programu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života i rada, a sudjelovanjem u raznim aktivnostima uključeni su u život lokalne zajednice. Učenici Centra pripadaju području grada Labina, okolnih općina te području Istarske županije, tako da u sklopu Centra djeluje i domski smještaj od ponedjeljka ujutro do petka popodne. Nastava u Centru je organizirana u jutarnjoj smjeni u odgojno-obrazovnim skupinama koje vode edukacijski rehabilitatori (defektolozi), te su učenici uključeni u rad sa stručnim suradnicima logopedom i psihologom, te prof.glazbene kulture. U popodnevnoj smjeni, za grupu koju vodi odgajatelj, rad je organiziran kroz praktične i slobodne aktivnosti. Više...

Kontakt:
Ravnateljica: Martina Herceg
Tel/fax. +385 52 854 604
email: ured(at)centar-licefaraguna-labin.skole.hr

;