Pretraživanje

Labinjonska cakavica

Kultura, turizam i sport > Projekti u kulturi > Labinjonska cakavica

Brendiranje cakavice dugoročni je projekt Grada Labina pokrenut 2014. iz potrebe za očuvanjem i promocijom labinske cakavica. U sklopu projekta uvodno su organizirana predavanja “Čakavski govor u Istri" predavačice prof.dr.sc. Lina Pliško sa Sveučilišta Jurja Dobrile iz Pule te predavanje o labinskim govorima prof. dr.sc. Ivane Nežić, poslijedoktorandica na Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci . Brendiranje cakavice nastavilo se u suradnji sa labinskim dječjim vrtićima „Pjerina Verbanac“ i „Gloria“, 2014. nastala je slikovnica-rječnik „Naše besedice“, kao rezultat kreativnog i istraživačkog rada sa djecom na cakavici. „Naše besedice“ je kao originalan i inventivan produkt preporučen i kao edukativan materijal u aktivnostima vezanim za cakavicu za dječje vrtiće. Upravo ciljajući na najmlađe generacije, ova slikovnica predstavlja važan instrument u očuvanju i promociji labinskog zavičajnog govora među najmlađima. Slikovnica je tiskana u 700 primjeraka te najvećim dijelom poklonjena djeci u vrtićima. U 2015.projekt se nastavio izdavanjem zajedničke zbirke 26 autora pisana labinskom cakavicom "Merlići od Ca" u nakladi Grada Labina i Udruge KULTura sNOVA – Kulturni krug Labin.

Potražite nas i na Facebooku
https://www.facebook.com/labinjonskacakavica


NAŠE BESEDICE
Slikovnica-riječnik
Koncepcija slikovnice-rječnika kompilacija je nekoliko dječjih radova, svako slovo sadrži tri crteža objedinjena u cjelini koja prezentira naslovnica slova. Slikovnica je nastala u nekoliko etapa, prva je bila sakupljanje riječi (besedica). Napominjemo da su mališani ponudili oko 800 riječi, od kojih je 400 ušlo u završni oblik slikovnice rječnika. U drugoj fazi uslijedio je rad na likovnom izričaju, znači svaka ponuđena riječ dobila je ilustraciju. U slikovnici- rječniku zatupljeno je stotinjak dječjih crteža a svi ponuđeni (preko 250) bili su izloženi na izložbi, upriličenoj povodom promocije u Gradskoj knjižnici Labin, 4 prosinca 2014. godine. Imena autora, djece polaznika labinskih dječjih vrtića koji su učestvovali u kreiranju svoje prve zajedničke knjige (prvi libret) ispisana su na posljednjoj stranici NAŠIH BESEDICA, slikovnice-rječnika, raspoređenih po odgojnim grupama i imenima odgajateljica. "Naše besedice" su materijalni dokaz da je labinjonska cakavica živa, da je u uporabi od najmlađeg uzrasta, a svaki pisani trag je dokument o njenom postojanju i prenosi se dalje kao vrijedan prilog bogatoj nematerijalnoj baštini Labina i Labinšćine.

MERLIĆI OD CA
Zbirka pjesama na labinskoj cakavici
Na osnovu objavljenog natječaja za zajedničku zbirku pjesama na labinjonskoj cakavici, u zbirku su objedinjene pjesme 27 autora koji pišu na labinskoj cakavici.

Prilozi


;