Broj 2 - od 16. veljače 2017. godine

SADRŽAJ


AKTI GRADONAČELNIKA5. Druge izmjene i dopuna plana nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu                                                                                                     
6. Plan nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu                                                        

7. Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole  Matije Vlačića Labin                                                                                          
8. Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Centra „Liče Faraguna“ Labin                                                                                            
9. Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ Labin                                                                                                                     
10. Plan prijma u službu za 2017. godinu                                                                            

 

Prilozi