Pretraživanje

Akti Gradskog vijeća (mandatno razdoblje 2021. - 2025.)

1. konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 7. lipnja 2021. godine
2. redovna sjednica Gradskog vijeća Grala Labina - od 29. lipnja 2021. godine
3. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina-od 3. kolovoza 2021.
4. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina-od 21. rujna 2021.


;