Pretraživanje

Akti Gradskog vijeća (mandatno razdoblje 2017. - 2021.)

8. sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 31. siječnja 2018. godine
7. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 20. prosinca 2017. godine

6. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 4. prosinca 2017. godine
5. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 16. studenog 2017. godine

4. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 11. listopada 2017. godine

3. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 9. kolovoza 2017.

2. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 7. srpnja 2017. godine

1. konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 13. lipnja 2017. godine


;