Pretraživanje

Akti Gradskog vijeća ( mandatno razdoblje 2013.-2017.)

34. sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 21. ožujka 2017. godine
33. sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 27. veljače 2017. godine
32. sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 20. prosinca 2016. godine

31. sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 28. studenog 2016. godine
30. sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 4. studenog 2016. godine
29. sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 3. listopada 2016. godine
28. sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 3. kolovoza 2016. godine
27. sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 20. lipnja 2016. godine
26. sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 29. travnja 2016. godine
25. sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 30. ožujka 2016. godine
24. sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 22. veljače 2016. godine
23. sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 21. prosinca 2015. godine
22. sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 24. studenog 2015. godine
21. sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 30. rujna 2015. godine
20. sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 3. kolovoza 2015. godine
19. sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 22. srpnja 2015. godine
18. sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 20. svibnja 2015. godine
17. sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 8. travnja 2015.
16. sjednica Gradskog vijeća Grada Labina- od 18. veljače 2015. godine
15. sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 22. prosinca 2014. godine
14. sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 8. prosinca 2014. godine
13. sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 27. studenog 2014. godine
12. sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 15. listopada 2014. godine
11. sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 15. rujna 2014. godine
10. sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 24. srpnja 2014. godine
9. sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 29. svibnja 2014. godine
8. sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 31. ožujka 2014. godine
7. sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 19. prosinca 2013. godine
6. sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 2. prosinca i 9. prosinca 2013. godine
5. sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 28. listopada 2013.
4. sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 23. rujna 2013. godine
3. sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 8. kolovoza 2013. godine
2. sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 28. lipnja 2013. godine
1. konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 18. lipnja 2013. godine


;