Pretraživanje

85% maturanta SŠMB-a upisalo svoje prioritetne studijske programe

Petak, 24. Srpnja 2015. - 6:40

Na temelju rezultata ispita državne mature, uspjeha u srednjoj školi i dodatnih provjera koje su proveli pojedini fakulteti, ucenici naše škole u ljetnom su roku upisali ukupno 40 razlicitih studijskih programa na Sveucilištima u Puli, Rijeci i Zagrebu i Veleucilištu u Rijeci.


Od ukupno 84 ucenika maturanata cetverogodišnjih programa naše škole koji su prijavili ispite državne mature, 81 je steklo pravo pristupanju ispitima državne mature u ljetnom roku. Od toga broja njih 77 je uspješno položilo sve ispite obveznog dijela, dok je 4 ucenika bilo neuspješno iz jednog predmeta.
Od ucenika koji su s uspjehom položili sve ispite državne mature njih 66 je upisalo neki od studijskih programa u Hrvatskoj , jedan je ucenik upisao studij izvan Hrvatske dok se deset ucenika (12,99%) nije upisalo. Oni ce se pokušati upisati na neki od studijskih programa u jesenskom roku.


Na temelju rezultata ispita državne mature, uspjeha u srednjoj školi i dodatnih provjera koje su proveli pojedini fakulteti, ucenici naše škole u ljetnom su roku upisali ukupno 40 razlicitih studijskih programa na Sveucilištima u Puli, Rijeci, Zagrebu i Veleucilištu u Rijeci.


Analizom rezultata upisanih ucenika na studijske programe u ljetnom roku, prema kriteriju prioriteta, pokazalo se da su naši ucenici na temelju svojih rezultata u vrlo visokom postotku upisali studijske programe koji su bili najviše ili vrlo visoko pozicionirani na njihovoj listi želja. Rezultati o broju upisanih po izboru pokazuju da je 85,71 % naših ucenika upisalo studijske programe koji su bili visoko pozicionirani na njihovoj prioritetnoj listi (49 ucenika -1. izbor, 9 ucenika -2.izbor, 4 ucenika - 3. izbor, 4 ucenika 4. izbor) dok je samo 1 ucenik (1,30 %) upisao studijski program koji je na 9. prioritetu.


Prilozi