Pretraživanje

8. sjednica Gradskog vijeća od 31. siječnja 2018. godine

Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Tanja Pejić (KLGB nositelj Silvano Vlačić) je na 8. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 31. siječnja 2018. godine postavila dva vijećnička pitanja, i to skreće pozornost na stanje borova na području Prtloga koji se rapidno suše i predstavljaju opasnost za ljude. Pita da li Grad Labin ima u sklopu JVP ili HŠ nekakvu strategiju zaštite okoliša, ljudskih i materijalnih vrijednosti po pitanju zaštite od požara, koje se mjere poduzimaju od strane nadležnih institucija po tom pitanju, da li postoje mjere koje obvezuju domicilno stanovništvo da održavaju tj. čiste svoje okućnice od šikare i makije koja prijeti njihovim kućama i apartmanima u slučaju požara.

          U drugom pitanju skreće pozornost da vijećnici predugo čekaju na odgovore na postavljena vijećnička pitanja i moli da se ti odgovori dostave vijećnicima barem u roku od 15 dana od dana održavanja sjednice Vijeća, te dalje pita vezano za uredbu kojom su vladajući izglasali da građani Labinštine od 1.1.2014. godine plaćaju dodatno 1,00 kunu po utrošenom kubiku vode za kako su rekli „razvoj odvodnje“. Rečeno je da će ta sredstva biti namjenski utrošena i da će se transparentno i prikazati. Međutim, ta se sredstva i dalje skupljaju ali se ne zna za što su utrošena. Radi se o više od 6 milijuna kuna. Pita: koliko je milijuna kuna prikupljeno zaključno sa 31.12.2017. godine, koliko je milijuna kuna utrošeno zaključno s 31.12.2017. godine i da se pismeno dostavi pregled trošenja navedenih sredstava po stavkama.

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Đulijano Kos (IDS-HNS-HSU) je na 8. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 31. siječnja 2018. godine postavio dva vijećnička pitanja i to, prvo, početkom godine je krenula sanacija asfalta na rabačkoj rivi tj. maknuo se kompletno stari asfalt do temelja, mijenjale su se vodovodne cijevi, šahtovi itd. i pita kada se predviđa dovršetak radova.

           Drugo pitanje je vezano uz sam ulaz na rabačku rivu sa lijeve strane imamo cijeli niz od 7-8 kontejnera za smeće i pita da li je moguće te kontejnere negdje maknut da budu manje uočljivi.

Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Jasminka Radolović (KLGB nositeljice Nevine Miškulin) je na 8. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 31. siječnja 2018. godine podsjetila da još nije dobila odgovor na vijećničko pitanje koje je postavila na 4. sjednici Vijeća održanoj 11. listopada 2017. godine, te dalje pita koliko sredstava je prikupljeno u Proračun Grada po osnovi komunalnog doprinosa od strane Rapca od donošenja zakona o legalizaciji tj. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Neel Blaes Rocco (SDP) je na 8. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 31. siječnja 2018. godine postavila dva vijećnička pitanja, te ističe da je Grad Labin 23. siječnja 2018. godine objavio javni natječaj za sufinanciranje programa/projekata pod naslovom “Razvoj civilnog društva.”, te je objavljena i lista prioritetnih područja od kojih samo par točaka spadaju pod ”razvojem civilnog društva”, kao npr. pod točkom 1 piše: „Promicanje vrijednosti i čuvanje tradicije Narodno oslobodilačke borbe i Domovinskog rata“ i pod tome je navedeno: „Skrb za sudionike i žrtve rata“. Kaže ma koliko je to god vrijedno, važno i plemenito, skrb za sudionike i žrtve rata je posao specijalista koji ne bi smjela biti predmet javnog natječaja, i koji spada pod područjem zdravstvene skrbi, a možda i socijalne skrbi. Slično vrijedi i za točku 2: „Unapređenje života osoba starije životne dobi“, gdje piše:

-       Ostvarivanje društvenih i materijalnih interesa umirovljenika

-       Poboljšanje njihovog materijalnog i društvenog standarda ….

Opet, vrijedno i važno, ali tu se radi o socijalnim mjerama. Nema veze za razvojem civilnog društva ili npr. točka 3: „Očuvanje karnevalskih običaja - Organizacija karnevalskih svečanosti”, to je nešto za područje kulture. Kada na listi prioriteta također pod „zaštitom životinja“ vidi „liječenje napuštenih i izgubljenih kućnih ljubimaca“ (inače posao veterinara), dobije osjećaj da Grad Labin već ima jasnu sliku tko će se javiti na ovaj natječaj i komu će biti dodijeljena sredstva. Možda je to čak i dogovoreno unaprijed. Pita Ima li Grad Labin uopće viziju što se tiče razvoja civilnog društva? Kako, prema Gradu Labinu, izgleda jedno zdravo civilno društvo na lokalnoj razini? Smatra li Grad Labin da treba promicati i vrijednosti koje jačaju našu mladu i krhku demokraciju na način da se potiče javnost na kritičko i samostalno razmišljanje i sudjelovanje u političkim procesima? Ako da, što Grad Labin po tome čini? Moli odgovor u pisanom obliku.

Drugo pitanje se tiče korespondencije između vijećnice i pročelnice Anamarije Lukšić u vezi dokumentacije koju je tražila na uvid iz Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju. Ističe da je 5.11.2017. molila za dokumentaciju u vezi javne rasprave prije donošenja Prostornog plana uređenja Grada Labina iz 2004. Posebno ju je zanimalo koliko ljudi su tom prilikom tražili prenamjenu zemljišta u građevinsko zemljište i kako je prošao svaki pojedinačni slučaj, dakle da li je zahtjev prihvaćen ili odbijen, 15.11. pročelnica je odgovorili da se radi o jako puno materijala i da još uvijek niste uspjeli odgovoriti na moj upit, ali da se drugi tjedan vraća kolegica na posao (kolegica koja je bila na bolovanju), i da će u narednih 10 dana pripremiti tražene/upitane podatke. Na sjednici 4.12. pročelnica je vijećnici rekla da se kolegica sada vratila i da će podaci biti dostavljeni brzo. Na  e-mail vijećnice od 16.1. 2018. gdje pita kako stvari stoje pročelnica još nije odgovorila, pa vijećnica sada moli da joj pročelnica sada kaže kada može očekivati uvid u navedenu dokumentaciju?

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Daniel Mohorović (SDP) je na 8. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 31. siječnja 2018. godine postavio dva vijećnička pitanja i to pita planira li se zamjena rasvjetnih armatura i ugradnja dodatne rasvjete u ulici Prilaz Vala s obzirom da u toj ulici ima 196 stanova, te je iz razgovora s građanima utvrđena potreba za zamjenom rasvjetnih armatura, ugradnjom dodatne rasvjete na potezu poligon-zgrada Prilaz Vala 4 i ugradnjom dodatne rasvjete kod garaža, između glavne ceste i postojeće rasvjete između zgrada Prilaz Vala 3,4 i 5.

           Drugim pitanjem pita planira li se donijeti i implementirati Strategija razvoja pametnog Grada Labina. Kaže da Grad labin ima Strategiju razvoja Grada Labina 2016.-2020., te se odlučio na pametan, održiv i uključiv rast. Strategija razvoja pametnog Grada Labina trebala bi dati smjernice za razvoj pametnih rješenja, kao doprinos učinkovitosti, dostupnosti i kvaliteti javnih usluga te povećanju konkurentnosti, zadovoljavanju potrebe sadašnjih i budućih generacija (održivi razvoj, iskorištavanje ograničenih resursa), uspostavljen model dvosmjernog protoka podataka koji omogućuje donošenje optimalnih odluka, kvalitetnu uslugu i više surađuje s građanima.

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Darko Martinović (KLGB nositelj Silvano Vlačić) je na 8. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 31. siječnja 2018. godine postavio dva vijećnička pitanja i to vezano za provedeni natječaj za dodjelu poslovnog prostora s ciljem dovođenja obrtnika-postolara u Labin. Prvi problem je taj što je osoba s kojom je napravljen ugovor o najmu prostora htjela pokrenutu i izradu ključeva čime se duplira kapacitet i potreba za tom namjenom s obzirom da takav obrt već postoji u Labinu. Drugi problem je taj što postolar nije svakodnevno u radnji već zahtjeve za popravcima i uslugom zaprima druga osoba koja to onda šalje dalje na popravak van Labina. Takvim načinom usluga poskupljuje, a i vrijeme usluge se produžuje. Pita što će se poduzeti da se trenutno stanje otkloni i stvore povoljniji uvjeti za građane Labina i Labinštine.

           Drugim pitanjem pita zašto se u Labin dovodi novi lanac prehrambenim artiklima, kada su u Labinu već prisutna tri velika lanca i jedan domaći. Pita zašto se ne razmišlja kao dobar gospodar u svojoj kući i žiteljima Labina ne dovede lanac robe široke potrošnje tipa Pevec, Bauhaus i sl. Pita koja je svrha takvog dovođenja investitora i da li će netko od stranih kuća otvarati male trgovine po manjim mjestima i selima kad takvim činjenjem Grad direktno utječe na poslovanje labinske stare firme koja ima tradiciju dužu od 60 godina i jedina održava te male trgovine na životu. Da li je itko u Gradu ikada radio procjenu potreba za takvom ponudom. Zar se zaista mora pogodovati investitorima umjesto da Grad određuje namjenu prostora pa tko god bio vlasnik istog. Da li se uskoro može očekivati još jedan dolazak nekog od velikih lanaca prehrambenih artikala. Kada će se napokon kroz prostorno plansku dokumentaciju definirati namjena prostora i privatnog i gradskog ili će se i dalje raspolagati prostorom na ovakav način.

Prilozi


;