Pretraživanje

6. sjednica Gradskog vijeća od 4. prosinca 2017. godine

Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Tanja Pejić (KLGB nositelj: Silvano Vlačić) je na 6. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 4. prosinca 2017. godine postavila dva vijećnička pitanja, i to pita za Rabačku plažu ispod nekadašnje Slavije gdje je primijećeno betoniranje dijela plaže i pita da li netko ima koncesiju na taj dio plaže, te, bez obzira na koncesiju, smiju li se izvoditi takve intervencije na plažama koje su stjenovite. S obzirom da je plaža pomorsko dobro, a pomorsko dobro je opće dobro, zanima je kako se dopuštaju takve intervencije na nečemu što ne može biti u režimu vlasništva.

Drugim pitanjem pita da li je Studija izvedivosti Sustav odvodnje otpadnih voda – Aglomeracije Labin-Raša-Rabac dostupna na internetu jer je ona nije uspjela naći, a rečeno je da će biti dostupna kroz nekih 10-tak dana od održane Tematske sjednice 21.9.2017. godine, znači trebala je biti dostupna krajem 9-og mjeseca ove godine. Pita da li je dostupna, a ako nije, zašto nije.  Pita da li su poznati troškovi investicije, pogona i održavanja, koji su po riječima izlagača Studije izvedivosti trebali biti poznati nakon što se prethodno dovrši projektna dokumentacija, oko sredine listopada 2017. godine. Pita da li je dokumentacija poslana na reviziju konzultantima iz JASPERS-a.

Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Alda Miletić (IDS-HNS-HSU) je na 6. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 4. prosinca 2017. godine postavila vijećničko pitanje kako će Grad Labin u rokovima koje propisuje Zakon o zaštiti životinja izgraditi skloništa (do 31.12.2018.), gdje i kako će na području Grada Labina mikročipirati sve pse do 30.6.2018. godine..

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Daniel Mohorović (SDP) je na 6. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 4. prosinca 2017. godine postavio dva vijećnička pitanja i to:


-      Kada se može očekivati rekonstrukcija Pulske ulice

-      Kada bi labinjonska cakavica mogla biti uvrštena u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Neel Blaes Rocco (SDP) je na 6. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 4. prosinca 2017. godine postavila vijećničko pitanje pod kojim uvjetima se može graditi na području Grada Labina bez građevinskih dozvola, ali „u dogovoru sa Gradom“? Zanima je i da li su ti uvjeti dostupni svim građanima koji žele graditi malo brže nego što im birokracija omogućuje ili je ta privilegija samo dostupna velikim investitorima ili državnim tvrtkama kao HEP, inače bivše radno mjesto Gradonačelnika. Za primjer navodi gradnju nove trafostanice u Starom gradu ispod Fortice i/ili izgradnja tvornice Euronewpack.

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Ivan Peršić (IDS-HNS-HSU (IDS – HNS - HSU) je na 6. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 4. prosinca 2017. godine postavio  vijećničko pitanje kojim u cilju osiguranja sigurnosti na županijskoj cesti na Kapelici, kod Autolakirnice Daniele, na početku Kapelice, prva autobusna stanica, moli rješavanje odvodnje sa iste. Na par mjesta cesta je kod manjih količina oborina neprohodna za automobile te je uzrok mnogih prometnih nezgoda pogotovo usred turističke sezone ili za vrijeme poledice. Problem odvodnje postoji i na križanju Salakobvci i ceste za Stari Grad gdje se voda ne sliva u postojeći potok već ljudima poplavljuje terene i podrume. Neophodna je i izgradnja trotoara uz cestu jer je nemoguća pješačka komunikacija naselja zbog gustoće prometa. Izgradnja trotoara bi u velike poboljšalo kvalitetu naselja

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Paolo Brezac (IDS-HNS-HSU) je na 6. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 4. prosinca 2017. godine postavio vijećničko pitanje kako napreduju radovi na zgradi Malog kazališta odnosno „Circola“ u Starom Gradu. Postavljene su skele i radovi na sanaciji krova su trebali započeti, dok je sanacija gradskog sata u planu za 2018. godinu. Moli za više informacija o stanju i realizaciji ovog projekta.

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Đulijano Kos (IDS-HNS-HSU) je na 6. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 4. prosinca 2017. godine postavio vijećničko pitanje da li se može očekivati neko rješenje do početka iduće sezone za točenje goriva za potrebe plovila i brodova u Rapcu. Potrebe iznajmljivača kojih iz godine u godinu ima sve više postoje i zato pita što se radi po tom pitanju

Prilozi


;