Pretraživanje

32. sjednica Gradskog vijeća od 20. prosinca 2016. godine

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Giuliano Milevoj (IDS – HSU - HNS)  je na  32. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 20. prosinca 2016. godine, postavio vijećničko pitanje vezano za boćare i boćarsku dvoranu i pita zašto se na postojećoj lokaciji gradskog boćališta Labin – Šćiri ne može izvesti krovna konstrukcija ili slični zahvati, te zašto je prazan prostor kojeg su labinski boćari koristili kao boćalište prije oko 20-tak godina tj. prostor bivšeg rudarskog kupatila Lamparne, te da im se taj prostor, uz investiciju sanacije krova, da makar i na privremeno korištenje.


Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Darko Martinović (KLGB nositelja Darka Martinovića)  je na  32. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 20. prosinca 2016. godine, dostavio vijećničko pitanje kojim moli da mu se, vezano za donijete dvije odluke na Gradskom vijeću i to Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Šikuli od 3. kolovoza 2016. godine i objavljenu u „Službenim novinama Grada Labina“, broj 10 od 10. kolovoza 2016. godine i Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina od 3. kolovoza 2016. godine, objavljene u „Službenim novinama Grada Labina“, broj 10 od 10. kolovoza 2016. godine, odgovori da li se po tim odlukama postupilo, odnosno ukoliko nije, da se nepostupanje obrazloži.

Prilozi


;