Pretraživanje

3. sjednica Gradskog vijeća od 9. kolovoza 2017. godine

Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Renata Kiršić (IDS – HNS - HSU) je na 3. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 9. kolovoza 2017. godine postavila pitanje koje se odnosi na regulaciju prometa na Trgu labinskih rudara, pita kada se i u kojoj mjeri planira promijeniti dosadašnji način ophođenja prometom na adekvatniji način s obzirom na skori početak školske godine.

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Darko Martinović (KLGB nositelj: Silvano Vlačić) je na 3. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 9. kolovoza 2017. godine postavio vijećničko pitanje koje se odnosi na najavu Lokalnog referenduma na sjednici 7. srpnja 2017. godine, te pita da li bi Gradonačelnik priznao referendum i ako izlaznost bude manja od 50% te na čiji trošak i koliko košta provođenje referenduma. Napominje da je važno napomenuti da bi zbog atraktivnosti područja Prtlog, interes za potencijalni referendum trebalo proširiti na područje cijele Labinštine, ne samo Grada Labina.

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Ivan Peršić (IDS – HNS - HSU) je na 3. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 9. kolovoza 2017. godine postavio dva vijećnička pitanja, i to:

  1. Kako se misli riješiti problem plakatiranja po autobusnim stanicama
  2. Postavljanje zaštitne ograde na Kapelici zbog opasnosti za bicikliste i pješake na cesti na Kapelici preko puta bivšeg restorana Morčaki gdje na dijelu ceste nije postavljena zaštitna ograda a odmah do same ceste je dolac gdje postoji mogućnost pada.

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Paolo Brezac (IDS – HNS - HSU) je na 3. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 9. kolovoza 2017. godine postavio vijećničko pitanje vezano za akciju „Pokret za radost“ odnosno igralište - vježbalište Coca-Cole, pita u kojoj fazi je igralište, kada se očekuje da bi radovi mogli biti gotovi, te kada se očekuje da će građani moći početi koristiti to vježbalište na otvorenome.

Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Tanja Pejić (KLGB nositelj: Silvano Vlačić) je na 3. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 9. kolovoza 2017. godine postavila vijećničko pitanje vezano za Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata koji je Vlada Republike Hrvatske usvojila 2009. godine kao što ga Grad Labin prakticira. Na stranicama Grada Labina, pod kategorijom „Savjetovanje s građanima“ ima dva linka: otvoreno i zatvoreno savjetovanje, međutim nema nikakvih objava očitovanja zainteresirane javnosti kao ni obrazloženja neprihvaćenih primjedbi. Pita za aktualno otvoreno savjetovanje – Strategiju održivog razvoja turizma Grada Labina za razdoblje od 2016. – 2020. godine, za koje je utvrđen datum dostavljanja primjedbi zaključno sa 28.2.2017.g. ali dalje nema nikakvih informacija o tome ni kada završava ni kako će završiti, kao ni informacija o dostavljenim primjedbama. Pita želi li Grad zaista poboljšati interakciju s građanima te na koji način, te smatra li uopće potrebnim poboljšati transparentnost gradske uprave.

Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Jasminka Radolović (KLGB nositeljica: Nevina Miškulin) je na 3. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 9. kolovoza 2017. godine postavila vijećničko pitanje da li će se do kraja godine utrošiti namjenska sredstva planirana  za pripremu kapitalnog  projekta – rekonstrukcija ceste Ripenda – Gornji Rabac u iznosu od 245.000,00 kuna.

Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Neel Blaes Rocco (SDP) je na 3. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 9. kolovoza 2017. godine postavila vijećničko pitanje vezano za prošli tjedan postavljene usporivače prometa u ulici Svete Katarine. Usporivači su postavljeni na način da ih vozači mogu izbjegavati vozeći između njih, te je time već opasna cesta postala još opasnijom. Pita što Grad namjerava učiniti po pitanju sigurnosti u toj ulici.

Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Tanja Pejić (KLGB nositelj: Silvano Vlačić) je na 3. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 9. kolovoza 2017. godine postavila pitanje u svezi sa Prtlogom, te pita smatra li Grad Labin da za navedeno područje nije potrebno raditi bilo kakvu studiju zaštite okoliša uz napomenu, jako bitnu, a to je zakonska odredba da se kategorizacija ZAŠTIĆENI KRAJOBRAZ može izgubiti ako predmetno područje izgubi svojstva zbog kojih je proglašeno zaštićenim.

Prilozi


;