Pretraživanje

29. sjednica Gradskog vijeća-vijećnička pitanja i odgovori

29. sjednica Gradskog vijeća-vijećnička pitanja i odgovori

1.Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Federika Mohorović (IDS – HSU - HNS)  je postavila vijećničko pitanje vezano za izvršene geodetske radove na cesti Vinež-Marciljani i pita kada građani/mještani Vineža mogu očekivati idući korak u realizaciji ovog važnog infrastrukturnog projekta.

2.Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Mladen Bastijanić (KLGB nositelja Mladena Bastijanića)  je postavio dva vijećnička pitanja i to moli Gradonačelnika Grada Labina da se objave podaci o kulturno-povijesnim zaštićenim područjima i objektima na Labinštini i gradu Labinu i vezano uz to pita da li će investitor područja Šikuli sačuvati kulturno povijesno dobro – guvno (guno) koje je u zoni građevinskih radova. 

 U drugom pitanju moli Gradonačelnika da odgovori kad će se nastaviti radovi na sanaciji krapanskog kanala i vezano uz to pita kada će se zaštititi izvor na Kapelici od daljnjeg fekalnog zagađenja i kada je izdana vodopravna dozvola za ispust fekalnih voda u krapanski kanal. 

3. Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Darko Martinović (KLGB nositelja Darka Martinovića)  je postavio vijećničko pitanje vezano za realizaciju jedne od većih investicija u hrvatskom turizmu, konkretno proširenje turističke ponude u Rapcu te pitao hoće li se u sklopu angažmana velike građevinske operative angažirati prilikom izvođenja radova neka firma – poduzeće sa prostora Labinštine i u kojem obimu, da li se moglo utjecati na investitora i inzistirati da se jednim djelom na korištenje građevinskih i drugih resursa prilikom investicije svakako uključe naši potencijali tj. naša operativa i usluge te da li se razmišlja o dodatnoj regulaciji prometa i alternativnom pravcu Rabac – Labin ukoliko dođe na sadašnjoj magistralnoj cesti do zastoja i prekida prometa iz bilo kojeg razloga jer na toj dionici će doći do povećanja prometa vozila većih gabarita. 

4.Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Alda Miletić (IDS – HSU - HNS)  je  postavila vijećničko pitanje vezano za Aleju velikana u Starom gradu Labinu na Šetalištu San Marco pored kojih su kontejneri za smeće što sve izgleda vrlo neuredno i moli da se Aleja čim prije dovede u red.

Prilozi


;