Pretraživanje

28. sjednica Gradskog vijeća - vijećnička pitanja i odgovori

28. sjednica Gradskog vijeća - vijećnička pitanja i odgovori

1.Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Valter Glavičić (IDS – HSU - HNS) je postavio vijećničko pitanje vezano za izdavanje koncesijskih odobrenja za obavljanje određenih djelatnosti na plažama. U ovom trenutku koncesijska odobrenja dodjeljena su određenim tvrtkama, a ta ista koncesijska odobrenja ističu krajem godine. Pita na koji se način planira kvalitetno davati plaže u koncesiju ili dodjeljivati koncesijska odobrenja u narednom razdoblju, imajući u vidu tendenciju razvoja Rapca u destinaciju za goste veće platežne moći a uz istovremeno zadovoljenje potreba domaćih ljudi za korištenjem plaža za kupanje.

2. Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Mladen Bastijanić (KLGB nositelja Mladena Bastijanića) je postavio dva vijećnička pitanja i to pita Gradonačelnika Grada Labina da li će moći smoći snage volje i želje da građanima Labina i Labinštine obeća da se smeće Labinštine NEĆE spaljivati u Tvornici cementa u Koromačnu. Drugim pitanjem moli Gradonačelnika Grada Labina a ujedno i Predsjednika Skupštine Vodovoda Labin da poduzme sve mjere da Vodovod Labin dobije koncesiju nad kompletnim izvorom vode „Bubić jama“.

3.Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Darko Martinović (KLGB nositelja Darka Martinovića)  je postavio vijećničko pitanje vezano za aktiviranje na web portalu Grada Labina www.labin.hr  stranice – kartice „dokumenti prostornog uređenja, geoinformacijski sustav“ s obzirom da stranica već duže vrijeme nije aktivna.

Prilozi


;