Pretraživanje

26. redovna sjednica Gradskog vijeća

26. redovna sjednica Gradskog vijeća

1. Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Josip Mohorović (IDS-HSU-HNS) je na 26. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 29. travnja 2016. godine, postavio vijećničko pitanje vezano za rasparceliranje naselja Vinež po ulicama, odnosno da se naselje Vinež podijeli na više ulica. Vijećnik Josip Mohorović je pitanje postavio u pisanom obliku, te se isto dostavlja u privitku ovog dopisa radi davanja odgovora, sukladno poslovničkoj obvezi i proslijeđivanja istog vijećnicima Gradskog vijeća uz pozivni materijal za sjednicu Vijeća.

2. Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Mladen Bastijanić (KLGB nositelja Mladena Bastijanića) je na 26. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 29. travnja 2016. godine, postavio vijećničko pitanje da li će se ove godine na transparentan način tj. javno objaviti natječaj za izbor direktora TD Vodovod Labin d.o.o. Labin. Vijećnik Mladen Bastijanić je pitanje postavio u pisanom obliku, te se isto dostavlja u privitku ovog dopisa radi davanja odgovora, sukladno poslovničkoj obvezi i proslijeđivanja istog vijećnicima Gradskog vijeća uz pozivni materijal za sjednicu Vijeća.

3. Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Alda Miletić (IDS-HSU-HNS) je na 26. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 29. travnja 2016. godine, postavila vijećničko pitanje vezano za novo radno vrijeme dnevnog boravka za starije osobe na Marcilnici, naime, po novom radnom vremenu dnevni boravak radi od 7,30 do 15,30 sati što ne odgovara korisnicima koji sada moraju čekati ispred vrata dok se otvore vrata boravka. Također u boravku nedostaje i medicinska sestra, te se usluga boravka smanjila. Vijećnica Alda Miletić je pitanje postavila u pisanom obliku, te se isto dostavlja u privitku ovog dopisa radi davanja odgovora, sukladno poslovničkoj obvezi i proslijeđivanja istog vijećnicima Gradskog vijeća uz pozivni materijal za sjednicu Vijeća.

Prilozi


;