Pretraživanje

24. sjednica Gradskog vijeća od 22. veljače 2016.

Vijećnička pitanja i odgovori sa 24. sjednice Gradskog vijeća od 22. veljače 2016. godine:

1. Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Mladen Bastijanić (KLGB nositelja Mladena Bastijanića) pita zašto se ovih dana kad su izvori F. Gaia i Kokoti bili pod pojačanom mutnoćom nije u vodoopskrbu Labinštine dalo vodu iz Pulskog izvora Rakovnik, kada je direktor Vodovoda Labin d.o.o. Labin 9. veljače 2016. godine dao izjavu citira: prošlost su i prokuhavanje vode i opskrba iz rezervoara zbog zamućenosti... jer ćemo se u slučaju povećane mutnoće priključiti na izvor Rakovnik-Vodovoda Pula koji redovito koristi filtersko postrojenje i tako rješava mutnoću. U drugom pitanju pita da li će se promptno, žurno, odmah početi sanirati krapanski kanal tj. vidljive lokacije poniranja i tok fekalnih voda. Isto pitanje se odnosi na fekalna poniranja i otvoreni ispust fekalija u Raši koje svojim poniranjem i preljevima (morskim putem) direktno ugrožavaju izvorišta pitke vode.

2. Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Alda Miletić (IDS-HSU-HNS)  je postavila vijećničko pitanje koje se odnosi na obračunati i uprihodovani komunalni doprinos za hotele Mimosa – Hedera – Narcis, napose što je Hotel Hedera rekonstriuran i povećan je kapacitet hotela. 

3. Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Željko Ernečić (SDP)  postavio vijećničko pitanje koje se odnosi na postupanje po Odluci o davanju stanova u najam. Kaže da je vijećnik Daniel Mohorović postavio vijećničko pitanje o korištenju gradskih stanova, da mu je odgovoreno 15.12.2014. godine: citat: „Kod pojedinih zaštićenih najmoprimaca gdje je utvrđeno da su vlasnici kuća ili stanova, ali se uredno koriste stanovima sukladno Zakonu o najmu stanova, istima je obračunata slobodno ugovorena najamnina“. Pita zašto Grad ne poštuje vlastitu Odluku o davanju stanova u najam, kada je u Odluci u članku 3. određeno: „stanovi u vlasništvu Grada Labina daju se u najam pod uvjetima da podnositelj zahtjeva ili članovi njegovog obiteljskog domaćinstva nemaju stan ili kuću u privatnom vlasništvu ili suvlasništvu na području Republike Hrvatske.“.

Prilozi


;