Pretraživanje

21. sjednica Gradskog vijeća od 30. rujna 2015. godine

Vijećnička pitanja i odgovori sa 21. sjednice Gradskog vijeća od 30. rujna 2015. godine:              

1. Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Valter Glavičić (IDS-HSU-HNS)  je pitao kada će započeti radovi na rekonstrukciji ceste i zida, a drugo pitanje se odnosi na izgradnju sanitarnog čvora na parkingu kod gradskog groblja gdje parkiraju autobusi.            

2. Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Mladen Bastijanić (KLGB nositelja Mladena Bastijanića)  je postavio dva vijećnička pitanja i to pitanje koje se tiče povađenih cijevi na spoju Mutvica-Rakovnik i pita što će se dalje poduzeti na toj dionici. Drugo pitanje se odnosi na nastavak radova u Krapanskom potoku te da se taj potok uredi na način da fekalne vode Labina i okolice ne poniru u podzemlje tj. u izvorišta pitke vode F. Gaia i Kokoti te da se te vode vode stave u cijevi da ne ugrožavaju više nikad spomenuta izvorišta i okoliš.            

3. Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Federika Mohorović (IDS-HSU-HNS)  je postavila vijećničko pitanje vezano uz objavljeni natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada putem upravitelja zgrada vrijedan 50 milijuna kuna i pita da li TD Labin Stan d.o.o. Labin ima u pripremi ili već spremne određene projekte odnosno zgrade koje će kandidirati na ovaj natječaj i da li se radi o istoj vrsti natječaja kao i prethodnih godina.           

3. Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Darko Martinović (KLGB nositelja Darka Martinovića)  je na  postavio dva vijećnička pitanja. Pita do kuda se stiglo sa projektom „Plinofikacije labinštine“ i kada se mogu očekivati prvi konkretniji radovi oko realizacije tog projekta. Drugo pitanje  se odnosi na problematično stanje na Rabačkoj rivi na što je ukazivao još u listopadu 2014. godine kada je i isticao potrebu da se na cjeloviti način riješi problematika korištenja prostora kao i ponuda u istima. Pita što se do sada poduzimalo oko rješavanja tog problema i koji su naredni potezi oko konačnog rješavanja pitanja ponude i načina rada na tom dijelu Rapca.                                 

4. Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Marin Zagrić (IDS-HSU-HNS)  je na  postavio dva vijećnička pitanja i to prvo koje se tiče nove zakonske regulative u primjeni od 1. siječnja 2015. godine a odnosi se na izdavanje lokacijskih i građevinskih dozvola na neizgrađenom dijelu građevinskog područja, dok su se do toga datuma građevinske i lokacijske dozvole izdavale sukladno prostornom planu čak i bez detaljnih ili urbanističkih planova. Kako svaka jedinica lokalne samouprave mora zasebno riješiti svoj problem zanima ga u kojoj je fazi i kada će Grad Labin riješiti taj problem. Drugo pitanje se tiče boćarske dvorane koju Labin ima ali je u privatnom vlasništvu pa ga zanima da li je ikako moguće dogovoriti s Maslinicom d.d. iznajmljivanje dvorane, a zanima ga i u kojoj je fazi projekt natkrivanja boćarskog igrališta u Labinu.          

5.Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina William Negri (Hrvatski laburisti-stranka rada)  je  postavio dva vijećnička pitanja i to prvo koje se tiče materijala kojeg vijećnici dobivaju na stol i uz poziv za sjednicu te se osvrće na potrebno vrijeme za njegovu pripremu što smatra gubitkom vremena, napose sada kada postoje nove tehnologije. Smatra da se ti materijali vijećnicima mogu slati samo e-mail poštom i smatra da bi svi vijećnici morali biti osposobljeni da koriste računalo, te će u tom smislu i pripremiti amandman Gradonačelniku prilikom predlaganja Proračuna za 2016. godinu. Drugo pitanje se tiče turizma i problema vezanih uz Stari grad Labin, kao pitanje sanitarnih čvorova, zaustavljanja autobusa i sl. Misli da je potrebno da se ovaj problem odradi malo bolje i da Gradonačelnik kao moderator skupi sve zainteresirane strane i da se o tome malo porazgovara jer je Stari grad sve više u usponu i ne bi htio da se Starom gradu dogodi ono što se sada događa u Rapcu, đinđe minđe i slično. Također i pitanje parkranja automobila ispred samog ulaza u zidine Starog grada Labina kod vrata San Fior također treba rješiti kada tijekom sezone svakodnevno dolazi na desetke autobusa koji na trgu iskrcavaju/ukrcavaju putnike i slično, smatra da sve to treba bolje uskladiti.

Prilozi


;