Pretraživanje

21. sijecnja tematska sjednica Gradskog vijeca o problematici vodoopskrbe Grada Labina i Labinštine

Utorak, 13. Siječnja 2015. - 12:57

Na temelju clanka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09. i 9/10. – lektoriran tekst) za srijedu, 21. sijecnja 2015. godine u 17,00 sati na inicijativu gradskih vijecnika sazvana je tematska sjednica Gradskog vijeca Grada Labina na temu Problematika vodoopskrbe Grada Labina i Labinštine. Radni materijal vijecnika Mladena Bastijanica nalazi se u privitku ove najave.


Prilozi