Pretraživanje

200 EE savjeta

Petak, 22. Siječnja 2010. - 14:53

Grad Labin i Labin 2000 d.o.o., kao Partner i Podupiratelj u GreenbuildingPLUS projektu, osim što provode više strateških projekata te su prijavili projekte prema Europskoj Komisiji na podrucju energetske ucinkovitosti, žele upoznati gradane sa 200 savjeta koje preporucaju Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u Hrvatskoj, Fond za zaštitu okoliša i energetsku ucinkovitost (FZOEU) te Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (MINGORP), te Globalni fond za okoliš (GEF).

„Efikasnim korištenjem energije u kucanstvu štedimo novac” glavna je poruka brošure 200 EE savjeta, koja je u 710.000 primjeraka umetnuta u sve dnevne novine u Hrvatskoj. Brošura je namijenjena informiranju, obrazovanju i upucivanju hrvatskih gradana na konkretne aktivnosti vezano uz smanjenje potrošnje energije, uštedu na racunima te smanjenje emisije staklenickih plinova u atmosferu. Savjeti u brošuri podijeljeni su na više podrucja – od gradenja i izolacije, preko hladenja i grijanja, ventilacije, rasvjete, do kucanskih uredaja te gospodarenja vodom.

Brošuru "200 EE savjeta" možete preuzeti ovdje.