Pretraživanje

20. redovna sjednica Gradskog vijeća od 11. prosinca 2018. godine

Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Neel Blaes Rocco (SDP) je na 20. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 11. prosinca 2018. godine postavila dva vijećnička pitanja, kako slijedi:

 

„1. Nakon svake sjednice Gradskog vijeća uvijek bude jedno kratko, službeno izvješće na stranicama Grada Labina. To je jedan mali, relativno suhoparni tekst, ali ipak tekst koji u kratkim crtama obavijesti građane što je bilo na sjednici. Međutim, od 19. sjednice Gradskog vijeća nema službenog izvještaja na internet stranicama Grada.

19. sjednica - to je prošla sjednica (20.11.) gdje je gradonačelnik nakon intervencije oporbe odlučio skinuti točku 5 (Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina (V. izmjene i dopune)) sa dnevnog reda.

Zanima me zašto nema službeno izvješće te sjednice na stranicama Grada?

 2. Dana 9. svibnja 2018. godine je Visoki upravni sud Republike Hrvatske poslao pismo Gradskom viejću Grada Labina. U pismu se traži očitovanje na zahtjev koji smo mi, 7 oporbenih vijećnika, bili poslali tom istom sudu tražeći ocjenu zakonitosti Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog Plana Grada Labina od 3. kolovoza 2016. godine i još drugih četiri odluke. To pismo nikad nije stiglo u Gradsko vijeće, a prema riječima predsjednice Gradskog vijeća ni do nje. Zanima me kako je došlo do takvog očitog kršenja jednostavne procedure - uručivanja pisma. Molila bih gradonačelnika za odgovor na slijedeća pitanja:

Tko je otvorio pismo od Visokog upravnog suda?

Tko je odlučio ne proslijediti pismo pravom primatelju?

 Da li se prije u ovom mandatu desilo da se pismo adresirano Gradskom vijeću na ovaj način “zataji”?

A još bitnije: Kako je gradonačelnik odgovorio Visokom upravnom sudu u ime vijeća, da li je time prekršen zakon?

Molila bih Vas za dokumentaciju odgovora, to jest fotokopiju primljenog pisma od Visokog upravnog suda sa poslovnim brojem Usoz-28/18-2 te kopiju Vašeg odgovora na spomenuto pismo. Također bih vas molila da svi vijećnici dobiju spomenute fotokopije.”

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Daniel Mohorović (SDP) je na 20. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 11. prosinca 2018. godine postavio u ime Kluba vijećnika SDP-a i u ime Kluba vijećnika KLGB nositelj: Silvano Vlačić vijećničko pitanje:

„Namjerava li Grad Labin u 2019. izraditi posebnu programsku aplikaciju putem koje bi građani mogli aktivno sudjelovati u kreiranju Proračuna?“.

Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Tanja Pejić (KLGB nositelj: Silvano Vlačić) je na 20. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 11. prosinca 2018. godine iznijela slijedeće mišljenje:

 

„.“U ovom slučaju dati ću mišljenje na dobiveni odgovor vezan za menadžerske ugovore, te vas molim da na ovo mišljenje ne odgovarate ni usmeno ni pismeno. Jer ponekad ovakvi odgovori kao što je ovaj koji sam dobila i pitanja na koja se treba molit odgovor jesu jasniji i konkretniji od samog odgovora.

Moja pitanja sa prošle sjednice za koje ste bili najavili pismeni odgovor jesu:

Koji su razlozi bili zbog kojih su menadžerski ugovori bili ''poslovna tajna'', konkretno u slučajevima naših javnih tvrtki ?

Potpitanje:

Ima li opravdanja za zasnivanje menadžerskih ugovora u gradskim tvrtkama, tj. zbog čega se uopće sklapaju takvi ugovori ? Postoji li stvarna potreba tome?

Što se tiče pitanja odgovornosti; ako se kroz skupštine trgovačkih društava utvrđuju ciljevi i prioriteti poslovne politike, postavlja se pitanje tko snosi odgovornost: direktor ili skupština društva na čelu sa predsjednikom ?

Vaš odgovor:

Poštovana, svi dosadašnji ugovori sklopljeni sa direktorima trgovačkih društava u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Labina imali su odredbu prema kojoj sadržaj tih ugovora predstavlja poslovnu tajnu. Zbog toga bi javna objava tih ugovora predstavljala kršenje obveze o čuvanju poslovne tajne, što bi moglo imati štetne posljedice za onoga tko bi takve podatke objavio. Novi ugovori koji će se potpisati sa direktorima tih trgovačkih društava neće imati te odredbe.

U pitanju je sadržana i jedna netočna tvrdnja, a to je da se „gradske tvrtke financiraju iz gradskog proračuna“. To nije istina, jer se trgovačka društva u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Labina ne financiraju iz gradskog proračuna, već iz prihoda od obavljanja svojih djelatnosti. Neovisno od toga, slažemo se da postoji javni interes za objavu podataka i zbog toga novi ugovori neće sadržavati odredbu o istima kao poslovnoj tajni.

Dakle, u vašem komentaru (jer odgovora nema) dobila sam ispravak netočnog navoda ali ne i odgovor. Evo na što ja moram trošiti svoje vrijeme i pitanja za aktualni sat.“

 

Novo pitanje glasi:

 

„Ovim pitanjem zaključit ću za ovu godinu svoja pitanja u vezi ''vode'' da se ne razvodni ova situacija koju ću sada ponoviti.

Kao podlogu pitanju, navodim jednu vašu izjavu koja je ostala u zraku:

''Skupština Vodovoda Labin je održana 31. kolovoza 2018. godine i na Skupštini je donesen zaključak da se u roku od mjesec dana napravi revizija cjelokupnog događaja i da se onda sazove nova sjednica Skupštine Društva i da se informira i Skupštinu i cjelokupnu javnost o tom događaju, a u međuvremenu da se pozove Inspektorat rada i da stručno tijelo ispita kompletni slučaj i ustanovi sve relevantne činjenice kako bi se nakon toga mogao donijeti mjerodavni zaključak i dalje postupiti.''

Radi se incidentu koji se bio desio na pumpnoj stanici Fonte Gai u Raši. Prošlo je gotovo 4 mjeseca od vaše izjave.

Pitanje:

Da li je planirana Skupština uopće održana? Ako je, zašto nema povratnih informacija o tome kako ste i izjavili, a ako nije, zašto nije?

Što se tiče Zaključaka sa sjednice Skupštine Društva upućujem kritiku na neažuriranje web stranice Vodovoda Labin na kojoj je vidljiv samo jedan Zaključak iz 2017.g. sveden na jednu rečenicu. Bilo bi ispravno da se Zapisnici sa Skupština trgovačkih društava prezentiraju javnosti, osim ako se i oni vode pod ''poslovna tajna''. Ovako se svih stavlja u isti koš, po pitanju odgovornosti, na kojoj bi ubuduće trebali pod hitno poraditi s obzirom na projekt sustava odvodnje koji je pred svima nama.“

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Darko Martinović (KLGB nositelj: Silvano Vlačić) je na 20. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 11. prosinca 2018. godine postavio vijećničko pitanje vezano za izgradnju Doma za starije osobe. Pita za dostatnost smještajnih kapaciteta od 63 stalnih štićenika i 20 dnevnih korisnika od, ranijim projektom planiranih, 150 stalnih korisnika i 20 dnevnih korisnika, koja i kolika je površina predviđena za šetnju i odmor van Doma, da li bi prihvaćanjem druge lokacije bio aktualan stari projekt sa većim brojem korisnika ali i većom cijenom izgradnje, kada će cjelokupni projekt biti prezentiran na Vijeću. Moli odgovor u pisanom obliku.

Prilozi


;