Pretraživanje

2. sjednica gradskog vijeća od 7. srpnja 2017. godine

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Đulijano Kos (IDS – HNS - HSU) je na 2. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 7. srpnja 2017. godine postavio dva vijećnička pitanja, prvo, vezano za produženi boravak u Područnoj školi „Matija Vlačić“ u Rapcu i pita da li se poduzelo kakve korake da na jesen ove godine bude organiziran produženi boravak u toj Područnoj školi. Drugo pitanje je vezano za nedavni nesporazum na plaži Girandella između jedne gospođe sa djetetom i djelatnika Valamara o kojem se dosta pisalo i negodovalo na društvenim mrežama i pita da li je Grad službeno kontaktirao tvrtku Valamar, te šta se općenito poduzelo.

Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Renata Kiršić (IDS – HNS - HSU) je na 2. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 7. srpnja 2017. godine postavila dva vijećnička pitanja, prvo, vezano za Savjet mladih Grada Labina i pita hoće li se raspisati natječaj za novi saziv Savjeta mladih Grada Labina sukladno Zakonu o savjetima mladih koji predviđa raspisivanje i do 90 dana prije isteka mandata a sve u svrhu nesmetanog nastavka rada Savjeta. Drugim pitanjem pita kako napreduju radovi na uređenju površine ispred supermarketa na Katurama.

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Paolo Brezac (IDS – HNS - HSU) je na 2. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 7. srpnja 2017. godine postavio dva vijećnička pitanja, prvo pitanje je vezano uz prilaz u Stari Grad, odnosno zgradu bivše apoteke i s obzirom da je ta zgrada na samom ulazu u Stari grad Labin, a njeno stanje je takvo da narušava ljepotu starogradske jezgre, zanima ga je li moguće ići u projekt renoviranja zgrade ili barem fasade u bliskoj budućnosti. Drugo pitanje je vezano za osvjetljenje šohta i spomenika Rudaru borcu i zanima ga da li je moguće da isti budu osvjetljeni tijekom ljetne sezone, odnosno barem u vrhuncu sezone kada je tu najveći broj turista, te za vrijeme raznih događanja u gradu, kako bi turisti imali što vidjeti i u Podlabinu, ali i obzirom da su to spomenici koji povijesno obilježavaju Grad Labin.

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Željko Ernečić (SDP) je na 2. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 7. srpnja 2017. godine postavio vijećničko pitanje vezano za uređena parkirališna mjesta na Girandelli u Rapcu i pita da li tvrtka Valamar plaća neku naknadu za korištenje parkirališta i ako da, koliko iznosi godišnja naknada za korištenje parkirališta.

Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Neel Blaes Rocco (SDP) je putem vijećnika Željka Ernečića (SDP) na 2. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 7. srpnja 2017. godine postavila vijećničko pitanje vezano za brošuru „Tulio Demetlika: 16 godina zajedno za Labin“ i zanima je:

-       Koliko je koštala ta brošura i tko u gradskoj vlasti i u gradskoj upravi je radio na tome i koliko vremena je sveukupno potrošeno na to

-       Je li Tulio Demetlika radio na toj publikaciji (npr je li napisao jedan dio teksta itd) i ako je, koliko radnih sati je potrošeno na to

-       Tko je u gradskoj vlasti i u gradskoj upravi još radio na tom projektu. Koliko radnih sati su oni potrošili na to

-       Da li su troškovi brošure bili predviđeni u Proračunu za 2017. godinu. Ako da, pod kojom točkom, ako ne, iz koje točke u Proračunu je taj novac korišten.

Moli za svu dokumentaciju svih troškova vezanih uz pisanje, uređivanje teksta, lektoriranje, grafički dizajn, tiskanje, distribuciju i reklamiranje (npr.objave u novinama i na labinskim portalima).

 
Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Alda Miletić (IDS – HNS - HSU) je na 2. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 7. srpnja 2017. godine postavila vijećničko pitanje vezano za plažu za pse, naime, u Rapcu na kraju Giranelle određena je plaža za pse, ali prije 10-tak dana su uslijedili pozivi građana volonterima udruge za zaštitu životinja „Fenix“ jer im je onemogućen pristup plaži. Moli za točnu informaciju o navedenom događaju.

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Ervin Mešanović (IDS – HNS - HSU) je na 2. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 7. srpnja 2017. godine postavio dva vijećnička pitanja, prvo, da li je u planu uređenje javnih površina na području Novih zgrada i ako je, u kojem vremenskom roku. Drugo pita hoće li se u skorije vrijeme urediti okoliš spomenika, svima poznatim pod nazivom „Krvova placa“.

Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Vesna Šćira Knapić (IDS – HNS - HSU) je na 2. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 7. srpnja 2017. godine postavila dva vijećnička pitanja, prvo, traži informaciju o statusu rekonstrukcije Sportske dvorane u Labinu i drugo, moli da se u okviru sportskih objekata i škola postave držači za bicikle. Isto predlaže da se odradi u 2017. godini jer se ne radi o velikoj investiciji.

Prilozi


;