Pretraživanje

19. redovna sjednica Gradskog vijeća od 22. srpnja 2015. godine

Vijećnička pitanja i odgovori sa 19. sjednice Gradskog vijeća od 22. svibnja 2015. godine:

1.  Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Josip Mohorović (IDS-HSU-HNS)  je postavio dva vijećnička pitanja i to vezano za uređenje okoliša kod zgrade u Istarskoj ulici broj 16-22, naime, radi se o drvima za ogrijev na zelenoj površini i mogućnost izgradnje drvarnica koje bi se uklopile u prostor zgrade. Drugo pitanje se odnosi na pomicanje satnice ukopa pokojnika u vrućim ljetnim mjesecima.

2. Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Giuliano Milevoj (IDS-HSU-HNS)  je postavio pitanje vezano za stepenice na Lungomare (Ulica Obala Maršala Tita – ispod Restorana Miramare) obzirom da su u lošem stanju i zanima ga da li će Grad Labin krenuti u njihovu obnovu.

3. Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Alda Miletić (IDS-HSU-HNS)  je na  19. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 22. srpnja 2015. godine, postavila vijećničko pitanje vezano uz „Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke u sklopu kojeg je svim ženama od 50-60 godina omogućeno da svake druge godine obnove mamografsko snimanje dojki. Ima saznanja da žene iz Labina dobivaju poziv da na pregled dođu u Poreč iako pregled mogu obaviti i u Labinu s obzirom da Dom zdravlja Labin ima mamograf i moli da se ispitaju razlozi za takvo postupanje.

4.Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Mladen Bastijanić (KLGB nositelja Mladena Bastijanića)  je postavio dva vijećnička pitanja u svoje ime kao vijećnik Gradskog vijeća i jedno pitanje u ime Kluba vijećnika kandidacijskih listi grupe birača. Pita da li je istina da je dio radnika Gradske uprave dobio otkaz jer nemaju položeni Državni stručni ispit i da li su tako postupili i drugi gradovi i općine u Republici Hrvatskoj, drugo, pita da li je odluka da se nakon Makarskog smeća na Labinštinu dovozi i Riječko smeće političko dogovorena odluka ili se tu krije i nešto drugo. Volio bi da se javnosti kaže koliko će to smeće ostati u Ceru, tj. da li se to smeće selektira, odvaja itd. tj. koja je sudbina tog smeća i koje je to smeće gorijelo na Ceru.

Drugo pitanje pitao je u ime Kluba vijećnika pita kada će žitelji Labinštine dobiti svoj starački dom, proširenje Stacionara ili neku ustanovu u kojoj će potrebiti biti zbrinuti posljednjih dana svojeg života.

5.Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Valter Glavičić (IDS-HSU-HNS)  je  postavio dva vijećnička pitanja u svoje ime kao vijećnik i jedno u ime Kluba vijećnika IDS-HSU-HNS. Prvo pitanje se odnosi na projekt Pješačko-biciklističke staze od Rapca do Duge Luke, a koji je pozitivno ocijenjen od strane Ministarstva turizma, te su dodjeljenja i bespovratna sredstva u iznosu od 150.000,00 kuna. Zanima ga da li će se navedena bespovratna sredstva iskoristiti za izradu projektne dokumentacije i ostalih natječajnih dokumantacija koja nedostaju da bi se navedeni projekt mogao kandidirati za korištenje sredstava iz strukturnih fondova Europske unije i za kada je planirana kandidatura? Pita da li će se izvesti određena dionica već ove godine kao pilot-projekt u smislu prezentacije široj javnosti zamišljene ideje izvedbe. Drugo pitanje se odnosi na objekt (stari mlin za masline) u naselju Duga Luka. Naime, neposredno iznad plaže nalaze se ostaci nekadašnjeg starog mlina, a koji je u vrlo lošem stanju i južna fasada objekta opasno visi nad kupačima, a kojih je svakim danom sve više i više. Objekt je u vlasništvu Republike Hrvatske, te smatra da pod hitno treba nešto poduzeti prije nego se objekt sruši i dovede u opasnost kupače i prolaznike. Na nastalu situaciju kao predsjednika MO Gornji Labin upozorilo ga je više žitelja Duge Luke, koji apeliraju da se hitno nešto poduzme. Pitanje u ime Kluba vijećnika IDS-HSU-HNS tiče se šetnice „Lungomare“. Zaključuje kako svi vole pohvaliti ljepotu rabačkih plaža i čistoću rabačkog mora, za koje se redovito dobivaju nagrade za uređenost mjesta, te „Plave zastave“ za kvalitetu uređenosti plaža. Nažalost, stanje na šetnici „Lungomare“ u Rapcu na prati prije spomenute visoke standarde. Ističe dalje da navedena šetnica sve više liči na ulični sajam, a sve manje na reprezentativni dio atraktivne turističke destinacije kakvoj se teži. Pita, koji koraci su u planu koje Gradska uprava kani poduzeti i kada?

Prilozi


;