Pretraživanje

19. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 20. studenog 2018. godine

Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Jasminka Radolović (KLGB nositeljica Nevina Miškulin) je na 19. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 20. studenog 2018. godine postavila vijećničko pitanje vezano za paušalno oporezivanje iznajmljivača, koje glasi:

 „Konačni prijedlog zakona o izmjenama I dopunama zakona o porezu na dohodak usvojen na Sjednici Vlade 9. studenog daje mogućnost jedinicama lokalne samouprave da donesu odluke o visini plaćanja paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu u predloženom rasponu od 150,00 kuna do 1.500,00 kuna.

Ako predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ne donese odluku u propisanom roku, visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu, određuje se u iznosu od 750,00 kuna.

Paušalni porez trenutno iznosi maksimalno 300 kn po krevetu, odnosno maksimalno 350 kn po smještajnoj jedinici u kampu (ovisno o razredu turističkog mjesta).

Pitanje glasi: Kako će se Grad postaviti s obzirom na navedene odredbe, odnosno hoće li poreze povećavati?

Ukoliko se paušalni porezi budu povećavali, postavlja se pitanje da li će se prikupljena sredstva usmjeravati na područja sa kojih su sredstva prikupljena?”

Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Vesna Šćira Knapić (IDS-HNS-HSU) je na 19. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 20. studenog 2018. godine postavila vijećničko pitanje kojim moli status Projekta odvodnje Labinštine, te informaciju oko daljnjih koraka i dinamike.

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Ivan Peršić (IDS-HNS-HSU) je na 19. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 20. studenog 2018. godine postavio slijedeće vijećničko pitanje:

 „Budući da su najavljeni radovi na cesti na Kapelici područje Breg Ivanovci, molim malo više informacija o radovima te načinu na koji će se odvijati promet za vrijeme radova.“

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Daniel Mohorović (SDP) je na 19. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 20. studenog 2018. godine postavio dva vijećnička pitanja, i to prvo u ime Kluba vijećnika SDP-a i drugo, u svoje ime kao vijećnik:

1. Kada će Grad Labin donijeti Akcijski plan ravnopravnosti?

2. Što je Grad Labin učinio po pitanju poboljšanja uvjeta života korisnika nužnog smještaja u tzv. Samačkom hotelu u 2017. i 2018. godini?

Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Alda Miletić (IDS-HNS-HSU) je na 19. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 20. studenog 2018. godine postavila slijedeće vijećničko pitanje:

„Molim da se pristupi postavljanju rampe za invalide na ulazu u zgradu porezne uprave. Pozvala bi se na pravilnik koji je 2005.god. donijelo Ministarstvo uređenja i graditeljstva kao osiguranje nesmetanog pristupa , kretanja, boravka i rada osobama s invaliditetom.“

Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Renata Kiršić (IDS-HNS-HSU) je na 19. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 20. studenog 2018. godine postavila slijedeće vijećničko pitanje:

„Poštovani, s obzirom da su na ulazu u Rabac započeli dugo najavljivani radovi na izgradnji kružnog toka, a dobila sam upite od građana Rapca, zamolila bi vas za pojašnjenje vezano za prometnu regulaciju tijekom izvođenja radova, kako biste na taj način dodatno upoznali građane Rapca ali i sve njegove posjetitelje. S obzirom da je u planu da radovi traju do 5 mjeseci od ključne je važnosti da se isti odvijaju nesmetano a da se pri tome bito ne narušuje kvaliteta življenja lokanih stanovnika. Molim usmeni i pismeni odgovor.“

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Nenad Boršić (HDZ) je na 19. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 20. studenog 2018. godine postavio  vijećničko pitanje:

„Primjetno je da su na našem području prisutne sve obilnije padaline tako da se prikazuju i određeni problemi koji se pojavljuju već duži period tako da su mi se građani u ulici ispod bivšeg Varteksa pokraj igrališta OŠ Matija Vlačić  obratili sa pitanjem dali se može riješiti pitanje oborinskih voda jer im bukvalno zaplivaju ulazi u kuće kod malo većih padalina ako da kada se planira pristupiti rješenju tog problema.

Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Tanja Pejić (KLGB nositelj Silvano Vlačić) je na 19. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 20. studenog 2018. godine postavila  vijećničko pitanje:

 „Prema inicijativi o uvidu u menađerske ugovore kao i vašoj odluci o njihovoj javnosti, želim pojasniti razloge svog pitanja. Ono što je ostalo u zraku jesu ugovori koji su do sada bili ili su još uvijek na snazi, a koji se vode pod ''poslovnom tajnom'', kako ste izjavili na prošloj sjednici. Pa ih zbog toga ne smijete iznositi u javnost.

Sama činjenica da se gradske tvrtke financiraju iz gradskog proračuna, daje pravo građanima da znaju iznose plaća u javnim poduzećima, pa bile one i menadžerske. Pravog razloga, zbog kojeg bi plaće u javnom sektoru trebale biti tajna, nema.

Postavljam pitanje:

Koji su razlozi bili zbog kojih su menadžerski ugovori bili ''poslovna tajna'', konkretno u slučajevima naših javnih tvrtki ?

Potpitanje:

Ima li opravdanja za zasnivanje menadžerskih ugovora u gradskim tvrtkama, tj. zbog čega se uopće sklapaju takvi ugovori ? Postoji li stvarna potreba tome?

Što se tiče pitanja odgovornosti; ako se kroz skupštine trgovačkih društava utvrđuju ciljevi i prioriteti poslovne politike, postavlja se pitanje tko snosi odgovornost: direktor ili skupština društva na čelu sa predsjednikom ?

Prilozi


;