Pretraživanje

18. sjednica Gradskog vijeća od 20. svibnja 2015. godine

Vijećnička pitanja i odgovori sa 18. sjednice Gradskog vijeća od 20. svibnja 2015. godine:

1.Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Mladen Bastijanić (KLGB nositelja Mladena Bastijanića)  je  postavio dva vijećnička pitanja. Prvo pitanje je upućeno Gradonačelniku Grada Labina što je on kao predsjednik Skupštine Vodovoda Labin d.o.o. Labin  učinio kada je za 2007. godinu dobio izvješće  ZZJZIŽ u kojem  se na strani 37.  zbog P-ukupni (ukupni fosforni spojevi) preporučuje obrada vode za vodoopskrbu, a drugo pitanje se odnosi na deponij radioaktivne šljake na pijacalu tj. na kraju pijacala IUR-a i kada će se ono „riješiti“.

2.Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Valter Glavičić (IDS-HSU-HNS)  je postavio vijećničko pitanje koje se tiče županijske ceste od Titovog trga do trafostanice u Presici i kaže da je hitno potrebno izvršiti sječu akacije na prometnici, postaviti novi odbojnik, te rasvjetno tijelo.

Prilozi


;