Pretraživanje

17. sjednica Gradskog vijeća od 8.travnja 2015.

Vijećnička pitanja i odgovori sa 17. sjednice Gradskog vijeća od 8. travnja 2015. godine:

  1. Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Rasim Halilović (BDSH) pita da li će se i u Gradu Labinu, kao što su to već učinili mnogi gradovi i općine u Hrvatskoj, uvesti ta praksa i uključiti radno sposobne ili djelomično radno sposobne korisnike zajamčene minimalne naknade u rad za opće dobro bez naknade.
  1. Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Mladen Bastijanić (KLGB nositelja Mladena Bastijanića)  postavio je pitanje upućeno Gradonačelniku Grada Labina koji je ujedno i predsjednik Skupštine Vodovoda Labin d.o.o. Labin  i pita ga zašto nije poduzeo mjere da se voda iz izvora F. Gaia i Kokoti obrađuje prije davanja u vodoopskrbu Labinštine. Pita ga zašto nije poslušao savjet ZZJZIŽ koji je još 2007. godine preporučio da se voda iz tih izvora mora obrađivati prije upotrebe za piće. Drugo pitanje se odnosi na divlje odlagalište nasuprot Doma kulture na Vinežu i pita kada će se ono sanirati.
  1. Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Jasmina Gruičić (SDP)  pita kada će započeti rekonstrukcija, kolika je visina investicije, tko će i kako investirat rekonstrukciju, što će se prije graditi pomoćna dvorana natkrivanje vanjskog igrališta ili glavna, kada započinju rekonstrukcije i kada se planira završiti proces rekonstruiranja dvorane.

  1. Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Giuliano Milevoj (IDS-HSU-HNS)   postavio vijećničko pitanje koje se tiče aktivnosti koje se planiraju napraviti vezano za boćarsku dvoranu. Predlaže da se napravi zatvoreni objekt, npr. na lokaciji Šćiri.

  1. Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Alda Miletić (IDS-HSU-HNS)  je  postavila vijećničko pitanje koje se odnosi na plažu za invalide i popravak ograde i asfaltiranje staze za ulazak u more. Ističe i potrebu da se ispred hotela Mimoza ostavi par parkirnih mjesta za invalide.  
 
  1. Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Daniel Mohorović (SDP)  je postavio vijećničko pitanje vezano za izmjene Prostornog plana Istarske županije te kaže da je na sjednici Gradskog vijeća održanoj 19. prosinca 2013. godine donijeta Odluka u svezi sa zahtjevima Grada Labina u postupku izrade izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije kojim izmjenama bi se omogućila gradnja hotela i turističkih naseljka u priobalju od Gondolići do Prtloga i u selu Šikuli.

Prilozi


;