Pretraživanje

16. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 12. rujna 2018. godine

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Daniel Mohorović (SDP) je na 16. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 12. rujna 2018. godine postavio slijedeće vijećničko pitanje:

Planira li Grad Labin pokrenuti inicijativu za osnivanje Turističke zajednice Labinštine sa sjedištem u Labinu?

Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Neel Blaes Rocco (SDP) je na 16. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 12. rujna 2018. godine postavila slijedeće vijećničko pitanje:

„5.2.2018. desio se incident na pumpnoj stanici izvora Fonte Gaia. Prilikom obilaska postrojenja, djelatnik u smjeni je osjetio intenzivno prisustvo klora. Nakon što se pribrao, poduzeo je sve da spriječi moguću katastrofu te o incidentu obavijestio poslovođu koji je obavijestio direktora Vodovoda. Tragične posljedice izbjegnute su isključivo zbog iskustva radnika, kao i čisto sreće.
Pošto se loše osjećao, djelatnik je zatražio liječničku pomoć, najprije u Hitnoj pomoći, a sutradan kod svog liječnika. Liječnik je predložio bolovanje, ali u kasnijem razgovoru sa djelatnikom, direktor Vodovoda mu je “toplo preporučio” da ne otvara bolovanje. Briga za zdravlje djelatnika nije se pokazala.
Kada je vijećnica Tanja Pejić na gradskom vijeću 26. lipnja tražila da direktor Vodovoda pojasni ovaj slučaj, direktor je rekao da nije zabilježen nikakav incident! Time je direktor lagao, ne samo nama vijećnicima i prisutnima, već svim građanima.
Ponašanje direktora u vezi ovog slučaja ne samo što nije na nivou jednog direktora bilo kojeg poduzeća, nego je i neodgovorno, ali prije svega pokazuje potpuni nedostatak empatije. Direktor se brine samo o tome da “sačuva obraz” prema javnosti.
Direktor Vodovoda bi se trebao povući. I to što prije!
Moje pitanje ne ide njemu nego gradonačelniku, koji je ovo ljeto upoznat sa incidentom kod Fonte Gaia. Ja bih Vas molila, Glavičić, da nam kažete što ste vi kao predsjednik skupštine Vodovoda učinili po ovom pitanju?“

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Silvano Vlačić (KLGB nositelj: Silvano Vlačić) je na 16. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 12. rujna 2018. godine postavio vijećničko pitanje kojim pita da li je Grad Labin nešto učinio po pitanju dorade/promjene programa za Gradski proračun, kojim bi se omogućilo nama vijećnicima a i građanima da dajemo zakonski važeće prijedloge promjena u proračunu i da li će to biti dostupno za ovogodišnji prijedlog proračuna? Isto obrazlaže da dolazi vrijeme izrade i donošenja novog proračuna i zna se kako je onima koji nisu detaljno upućeni u Zakon o proračunu dati prijedloge koji zadovoljavaju zakonsku formu o načinu upotrebe sredstava proračuna. Za vrijeme usklađivanja i donošenja Proračuna za prošlu godinu dalo se prijedlog da se intervencijom u programu omogući svim vijećnicima i građanima da daju prijedloge izmjena Proračuna tako da program pokaže što se može negdje skinuti/dodati i na koje stavke se može isto dodati/skinuti. Takav program ima npr. Grad Sisak i to omogućava svakome da elektronskim putem da svoj prijedlog a da prijedlog zadovoljava zakonske uvjete trošenja sredstava.

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Darko Martinović (KLGB nositelj: Silvano Vlačić) je na 16. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 12. rujna 2018. godine postavio dva vijećnička pitanja i to:

 

„1. Zbog ozbiljnosti rada ovog vijeća i njegovog digniteta ponovno  molim da mi se odgovori  na slijedeće pitanje.

Kako je moguće da se određena pitanja i teme promptno postavljaju na dnevni red Vijeća s ciljem donošenja određenih odluka. Tu se konkretno radi o  odluci koja je donijeta na 13. sjednici Gradskog Vijeća o  davanju koncesije na  javnom Gradskom prostoru ( Gradski nogometni stadion), te  da bi ista nedugo nakon dobivanja suglasnosti na Vijeću  bila i povučena odnosno konstatirano je odustajanje od strane tražitelja.

Nakon iscrpne argumentacije pisane zamolbe i usmenog obrazlaganja iste na Vijeću te predviđene  prezentacije o toj problematici  slijedi jednostrano odustajanje od koncesije za postavljanje LED- displaya.

S obzirom na činjenicu da je na moje pitanje samo djelomično odgovoreno, molim da mi se odgovori da li je ispravno da takva tematika dolazi na Vijeće i to po ubrzanom postupku. Molimo odgovor  u pisanom obliku.“

2. Temeljem  više upita i komentiranja građana i ukazivanja da smo i ovog ljeta ponovno  svjedoci ponavljanja istih problema i samovolja pojedinaca oko gospodarenja prostorom i potpuno nekontrolirane lavine proizvoda koji ne zaslužuju da u toj mjeri dominiraju na prostorima  Rabačke rive podnosim slijedeće pitanje.

Zanima me koji su razlozi da smo početak ljetne sezone i gužvi dočekali bez  komunalno prometnih redara i da li smo i na koji način sankcionirali samovolju nekontroliranog ponašanja, sukladno Odluci o komunalnom redu, pojedinih korisnika prostora bez obzira da li su korisnici gradskog ili privatnog prostora. I molim koje mjere namjeravate pripremiti i provoditi kako bi iduću sezonu 2019.-tu dočekali u drugačijem svjetlu. Molimo odgovor  u pisanom obliku.“

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Željko Ernečić (SDP) je na 16. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 12. rujna 2018. godine postavio dva vijećnička pitanja i to ističe da je Građanska inicijativa „Volim Prtlog“ tražila da se na gradske web stranice postavi idejni projekt staze Rabac – Prtlog, misli da bi gradski projekti trebali biti dostupni javnosti i pita hoće li ovaj projekt i svi projekti koji su u bilo kojoj fazi realizacije biti adekvatno prezentirani i dostupni javnosti.

Drugo pitanje tiče se realizacije projekta odvodnje na području Labina i Raše, kaže da su Grad Labin i Općina Raša postigli dogovor o realizaciji ovog projekta i pita hoćemo li uspjeti realizirati ovaj projekt, što se do sada napravilo jer prema hodogramu projekt treba biti dovršen do 2020. godine?

Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Alda Miletić (IDS-HNS-HSU) je na 16. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 12. rujna 2018. godine postavila vijećničko pitanje kada će se otkloniti plantaža ambrozije koja je dosegla metarsku visinu kraj OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin. Poznato joj je da je ta ambrozija lani pokošena ali je ostalo sjeme iz kojeg su iznikle nove biljke, te predlaže da se u čim bržem roku otkloni, pokupi i zapali.

Prilozi


;