Pretraživanje

15. sjednica Gradskog vijeća od 31. srpnja 2018. godine

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Ivan Peršić (IDS-HNS-HSU) je na 15. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 31. srpnja 2018. godine postavio vijećničko pitanje za Minimarket na Kapelici, koji je već godinama zatvoren i pita da li se na bilo koji način može obvetati vlasnika da okoliš Marketa uredi i pokosi ili da to napravi TD 1. MAJ d.o.o. na teret vlasnika.

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Daniel Mohorović (SDP) je na 15. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 31. srpnja 2018. godine postavio slijedeće vijećničko pitanje:

 „Što Grad Labin planira sa zgradom bivše škole u Ripendi?

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Ervin Mešanović (IDS-HNS-HSU) je na 15. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 31. srpnja 2018. godine postavio vijećničko pitanje koje se odnosi na park ispod kina i pita da li je u planu da se na zelenoj površini postavi stol i stolice u skladu s izgledom samog parka.

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Silvano Vlačić (KLGB nositelj: Silvano Vlačić) je na 15. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 31. srpnja 2018. godine u ime Kluba vijećnika KLGB nositelj: Silvano Vlačić postavio slijedeće vijećničko pitanje:

 
„U 5-om mjesecu ove godine, točnije 18.05.2018.g. podnijeli smo zahtjev da se odobri Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Labina.

S obzirom da smo predloženim izmjenama prvenstveno željeli pridonijeti većoj učinkovitosti rada Gradskog vijeća Grada Labina kao i većoj demokratizaciji postupka donošenja akata, upućujem pitanje:

Hoće li se odobriti naš Prijedlog u smislu uvrštenja u dnevni red neke od idućih sjednica ?

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Darko Martinović (KLGB nositelj: Silvano Vlačić) je na 15. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 31. srpnja 2018. godine postavio dva vijećnička pitanja i to:

 „1. S obzirom na činjenicu da nisam dobio traženi odgovor na postavljena pitanja oko plinofikacije Labinštine molim da mi se odgovori konkretno slijedeće: 


 

2. Zbog ozbiljnosti rada ovog vijeća i njegovog digniteta molim da mi se odgovori  na slijedeće pitanje.

Kako je moguće da se određena pitanja i teme promptno postavljaju na dnevni red Vijeća s ciljem donošenja određenih odluka. Tu se konkretno radi o  odluci koja je donijeta na 13. sjednici Gradskog Vijeća o  davanju koncesije na  javnom Gradskom prostoru ( Gradski nogometni stadion) te  da bi ista nedugo nakon dobivanja suglasnosti na Vijeću  bila i povučena odnosno konstatirano je odustajanje od strane tražitelja.

Nakon iscrpne argumentacije pisane zamolbe i usmenog obrazlaganja iste na Vijeću te predviđene  prezentacije o toj problematici  slijedi jednostrano odustajanje od koncesije za postavljanje LED- displeya.

Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Tanja Pejić (KLGB nositelj Silvano Vlačić) je na 15. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 31. srpnja 2018. godine postavila dva vijećnička pitanja, kako slijedi.

„1. Prošlo je punih 9 mjeseci od kada je predstavljena Stručna podloga prostora južnog priobalja Grada Labina (31.10.2017.g.). Predstavljena je od strane izrađivača Jurcon Projekt d.o.o. Tito Kosty i Zdravko Jurčec su predstavili projekt Prtlog 1  dok je projekt Prtlog 2 obrazlagao Nenad Novković iz Urbisa.

Napominjem imena, jer je konkretno gosp. Tito Kosty u prezentaciji izjavio da je njihova stručna podloga nepotpuna i ne može dati valjane rezultate jer nedostaje studija prihvatnih kapaciteta. Dakle, gosp. Kosty je to izjavio za stručnu podlogu u čijoj izradi je sam učestvovao.

Želim mu ovim putem zahvaliti što je to javno i rekao (na tematskoj sjednici za Prtlog, održanoj u studenom prošle godine), jer je to bila jedna od točaka zahtjeva Građanske inicijative Volim Prtlog koja je napokon i priznata od jednog takvog stručnjaka.

Postavljam pitanje: Hoće li se izraditi nova Stručna podloga prostora za zone Prtlog 1 i Prtlog 2, s obzirom da je tek sada izrađena studija prihvatnih kapaciteta koja je inicirana od strane građanske inicijative Volim Prtlog prije skoro godinu i pol dana?

 2. Prošlo je više od dva mjeseca od kada je jednoglasno usvojen zaključak Studije izvedivosti sustava odvodnje otpadnih voda (22.05., 12-a redovna sjednica).

U trećoj točki Zaključka govori se o proširenju Projektnog tima oformljenog za Projekt odvodnje Labinštine.

U skladu s navedenim, postavljam pitanje:

 Zašto još službeno nije  formiran i proglašen Projektni tim ?

Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Jasminka Radolović (KLGB nositeljica Nevina Miškulin) je na 15. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 31. srpnja 2018. godine postavila dva vijećnička pitanja, kako slijedi:

„1. UPU RABAC
UPU Rabac je trebao, između ostaloga, riješiti specifične sezonske potrebe naselja Rabac kao kupališne destinacije za sve građane Grada Labina, za sve goste Grada Labina i cijele Labinštine. Većina građana Rapca ne misli da je UPU to i ostvario.

Osim toga, velika većina građana Rapca reagirala je u smislu da je vrijeme za održavanje javne rasprave za Rabac u špici sezone krajnje neprimjereno. Većina građana nije mogla prisustvovati jer je bila spriječena poslom.

Kao najveći problem koji UPU nije riješio ističe se prostor postojećih parkirališta, a koje ne bi trebalo planirati za druge potrebe ako se istovremeno ne osigura odgovarajući zamjenski prostor. Najviše primjedbi odnosilo se na prostor sadašnjeg velikog „bijelog“ parkirališta na Girandelli, gdje je prema prijedlogu UPU-a naselja Rabac planirana gradnja novih hotela.

Građani Rapca predlažu da se istim planom, u blizini postojećeg planira novo odgovarajuće zamjensko parkiralište uz koje bi se moglo graditi sportsko-rekreacijske objekte, zabavne parkove, zelene površine i slično.

Sukladno navedenome, pitanje glasi: Da li će se u ovom slučaju poštivati zakonski rok za odgovaranje na primjedbe građana? Koja je procedura koja nakon toga slijedi i da li će biti izvršena u zakonskom roku?

 2.    CENTAR RAPCA

S obzirom na veliku zainteresiranost građana i poslovnih subjekata, potrebno je čim prije provesti urbanističko-arhitektonski natječaj za centar Rapca, što zapravo obuhvaća prostor uz more od Maslinice do budućeg lukobrana.

Naime, prostor iznad raskrižja St. Andrea prema parku Prohaska, velika većina građana Rapca ne prihvaća kao mogući novi centar Rapca, a predviđeno je prijedlogom UPU naselja Rabac.

Taj prostor moguće je planirati za druge različite sadržaje, a centar Rapca kao primorskog mjesta treba ostati uz more - na rivi.

Sukladno navedenome, pitanje glasi: U kojem će roku biti proveden urbanističko-arhitektonski natječaj za centar Rapca?“

Prilozi


;