Pretraživanje

15. sjednica Gradskog vijeća od 22. prosinca 2014. godine

Vijećnička pitanja i odgovori sa 15. jednice Gradskog vijeća od 22. prosinca 2014. godine:

1.Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Mladen Bastijanić (KLGB nositelja Mladena Bastijanića) pita koliko ima stanova u vlasništvu Grada Labina koji nisu u „upotrebi“ tj. ne koriste se iz raznoraznih razloga. Drugo pitanje tiče se EU fondova i pita koliko je Grad Labin kandidirao projekata i koliko je to novaca u EU projektima.

2. Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Josip Mohorović (IDS-HSU-HNS)  je postavio vijećničko pitanje koje se tiče parkirališta kod gradskog groblja u Starom gradu Labinu, a bez i jednog predviđenog sanitarnog čvora. Kako u ljetnim mjesecima na tom parkiralištu bude parkirano po priličan broj autobusa, taka je jedan objekt nužno potreban.

Prilozi


;