Pretraživanje

14. sjednica Gradskog vijeća od 5. prosinca 2014. godine

Vijećnička pitanja i odgovori sa 14. jednice Gradskog vijeća od 5. prosinca 2014. godine:

1.Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Mladen Bastijanić (KLGB nositelja Mladena Bastijanića) pita kako je moguće da je g. Nenadinu Škopcu u Ripenda Kosi uvjetovano da će dobiti vodu za svoje imanje tek kad plati 166.000,00 kuna po troškovniku za 120 m trase vodovoda na koju će se spojiti pola sela, a da se drugim kućama u istom selu i na istoj trasi omogućava priključak na postojeći cjevovod te izgradnja privatnog cjevovoda – priključak bez da sufinanciraju trasu koju mora platiti g. Nenadin Škopac. Drugo pitanje tiče se požara u Starom gradu Labinu i pita što je Grad i institucije učinio tj. učinile za stanare koji žive u tim stanovima. Poziva vijećnike i predsjednika Vijeća da se izglasa odluka kojom se vijećnici odriču današnje vijećničke naknade u korist stanara tih izgorjelih stanova.

2.Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Đanluka Miletić (IDS-HSU-HNS) pita u svezi osvjetljavanja parkirališta iza stanice iznad Hotela Amfora, naime parkiralište je zbog visokih stabala maslina i zbog rasporeda postojećih rasvjetnih stupova u ulici Slobode u večernjim satima praktički u mraku. Pita da li bi Grad mogao iduće godine odvojiti sredstva za postavljanje jednog novog rasvjetnog stupa koji bi bio dovoljan za osvjetljavanje parkirališta. Drugo pitanje tiče se divljih deponija na području Grada Labina i to deponija iza piacala kod zgrade bivšeg gumaja i druga, na cesti za Gornji Rabac kod ogledala prije špine. Pita da li gradske službe imaju evidenciju tih deponija i što će Grad poduzeti da se one saniraju.

3.Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Jasmina Gruičić (SDP) pita što je s projektom obnove Starog kazališta, da li je Grad Labin pripremio potrebnu projektnu dokumentaciju, da li je taj projekt spreman za realizaciju i jesu li sredstva odobrena 2010. godine još uvijek na raspolaganju. 3.Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Valter Glavičić (IDS-HSU-HNS)  je na  14. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 8. prosinca 2014. godine, postavio vijećničko pitanje građevinske skele koja se ovih dana pojavila na fasadama gradskog zvonika u starogradskoj jezgri. Kako se rekonstrukcija zvonika pojavljuje u Proračunu Grada Labina zadnje dvije godine, zanima ga kada se predviđa ponovna funkcija povijesnog zvonika.

4.Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Daniel Mohorović (SDP)  u kontekstu planiranog smanjenja prihoda od poreza  i nepovoljnog makroekonomskog okruženja pita koliko iznose nenaplaćena potraživanja Grada Labina, zanima ga struktura i ukupan iznos nenaplaćenih potraživanja, odnosno, tko su i po kojoj osnovi najveći dužnici Grada Labina. Drugo pitanje postavlja u ime Kluba vijećnika SDP-a i pita kada će transparentan grad početi  dostavljati sve informacije. Podsjeća da je Klub vijećnika zahtjevao da se dostave i objave rezultati istraživanja javnog mnijenja koje je plaćeno tvrtki Ipsos Puls d.o.o. po računu 642-12 od 9.10.2012.

5.Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina William Negri (Hrvatski laburisti-stranka rada)  pita da mu se pojasni status naselja Katuri tj. koja je topografska budućnost tog naselja/ulice.

6. Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Klaudio Korva (KLGB nositelja Silvana Vlačića) pita što treba poduzeti da se to igralište NK Rabac u Rapcu vrati onima koji su ga uredili, koji ga održavaju i koji ga koriste. Dalje pita da li postoji konačan obračun troškova za Gradsku knjižnicu Labin i traži da se dostavi podatak o konačno utrošenim sredstvima u Gradsku knjižnicu, kako su se kretali troškovi od prvog predviđenog troškovnika do završnog obračuna.

Prilozi


;