Pretraživanje

13. sjednica Gradskog vijeća od 27. studenog 2014.

Vijećnička pitanja i odgovori sa 13. sjednice Gradskog vijeća od 27. studenog 2014.:

1. Vijećnica Federika Mohorović (IDS – HSU - HNS) pita, s obzirom da je jedan od kriterija transparentnosti i javnost sjednica predstavničkog tijela, a sjednice Gradskog vijeća jesu javne i uživo se prenose na radiju, zašto se i zapisnici sa sjednica vijeća i koji su prethodno verificirani na vijeću ne objavljuju redovito na web stranicama Grada Labina?

2. Vijećnik Darko Martinović (KLGB nositelja Darka Martinovića) pita zašto nakon postupaka ispiranja i održavanja kvalitete vode i dalje imamo zamućenu vodu koja nije bistra i koja je crvenkaste boje? 

3. Vijećnik Valter Glavičić (IDS – HSU - HNS) pita da li obzirom na intenzitet prometa nadležne gradske službe planiraju ugradnju uspornika na dionici između Ulice Svete Katarine i gradskog groblja?

4. Vijećnik Daniel Mohorović (SDP) postavio u ime Kluba vijećnika SDP-a pitanje kada će se formirati nova lista prvenstva za davanje stanova u najam, te ujedno od nadležnog upravnog odjela moli za izvještaj o korištenju gradskih stanova?

5. Vijećnik Đanluka Miletić (IDS – HSU - HNS) postavio je pitanje vezano uz poduzimanje mjera u cilju preventivnog djelovanja radi podupiranja bora koji raste u Rapcu uz šetnicu iz kamenog zida na plaži ispod „Bašte“?

Prilozi


;