Pretraživanje

12. sjednica Gradskog vijeća od 22. svibnja 2018. godine

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Nenad Boršić (HDZ) je na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 22. svibnja 2018. godine postavio dva vijećnička pitanja, i to:

  1. Kako se Grad Labin pripremio za ovu turističku sezonu, napose što su prisutni novi trendovi i očekivanja potencijalnih turista i posjetitelja. Putnici nove generacije su u stalnoj potrazi za novim iskustvima, u samoj destinaciji traže autentičnost, upoznavanje sa lokalnim životom i običajima, racionalni su u potrošnji, traže zanimljiv turistički proizvod.

2. Što je Grad poduzeo za sigurnost ŠOHT-a.

Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Tanja Pejić (KLGB nositelj: Silvano Vlačić) je na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 22. svibnja 2018. godine postavila dva vijećnička pitanja, i to prvo pitanje za predsjednika Skupštine TD Vodovod Labin d.o.o.:

„Uvidom u izvještaje Državnog ureda za reviziju a čiji je predmet istraživanja bila ekonomska opravdanost u razlikama u cijeni javne vodoopskrbe na području Istarske Županije, dajem vrlo kratki osvrt na rezultate revizije.

2012.g. je obavljena posebna revizija. Iz osvrta koji su napisali dr.sc. Ante Bajo (Institut za javne financije) i dr.sc. Marko Primorac (Ekonomski fakultet, Zagreb) stoji da od 123 trgovačka društva, samo 5 ispravno obračunava cijenu vode (i to iz mjesta Makarska, Split, Sinj, Čakovec i Đurđevac) a pogrešno preostalih 118.

Bivši predsjednik skupštine Vodovoda Labin je 2014.g. komentirao kako revizija nije utvrdila nikakve zakonske prekršaje, pa vama postavljam pitanje:

Da li se slažete sa izjavama vašeg prethodnika te da li isto možete reći nakon uvida u izvješća iz 2015.g. i 2017.g. ?

Te smatrate li da bi takvo ignoriranje preporuka od strane državne revizije u nekim sređenim društvenim organizacijama postiglo brzu i kvalitetnu reakciju od strane nadređenih ?

Drugo pitanje tiče se održane  javne rasprave o stručnoj podlozi za ishođenje okolišne dozvole za postojeće postrojenje TE PLOMIN 1 održane u Plominu 20. travnja 2018. godine, te u ime Kluba vijećnika KLGB nositelj: Silvano Vlačić, pita:

„Temeljem Zapisnika Odbora za zaštitu okoliša, održanog 02.05.2018.g., donesen je zaključak, citiram:

1.      Odbor je mišljenja da se o toj važnoj temi za Labinštinu – raspravi o TE Plomin 1, Javna rasprava trebala održati i u Labinu, te da se o toj temi treba izjasniti i Gradsko vijeće Grada Labina.

2.      Ovaj Odbor je PROTIV rekonstrukcije TE Plomin na ugljen.

GLASOVANJEM : JEDNOGLASNO.

Javna rasprava o stručnoj podlozi za ishođenje okolišne dozvole za postojeće postrojenje TE PLOMIN 1 održana je u Plominu 20.04.2018.g. Na njoj nije bila prisutna velika većina gradonačelnika i načelnika gradova i općina Labinštine, pa upućujemo pitanje kao i prijedlog:

Hoće li ova točka biti dio dnevnog reda buduće sjednice, te smatrate li da bi prema ovoj situaciji trebali biti svjesni i odgovorni kao što smo pokazali zajedničkim postupanjem na primjeru sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Labin-Raša-Rabac sa partnerima u projektu: Grad Labin, Općina Raša, Općina Kršan, Općina Sv. Nedelja i Općina Pićan.

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Darko Martinović (KLGB nositelj: Silvano Vlačić) je na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 22. svibnja 2018. godine postavio dva vijećnička pitanja i to:

1.„Ponukan medijskim istupima direktora Vodovoda i iznijetim konstatacijama zanima me u kojoj je fazi dogovaranje oko iznalaženja rješenja  Studije izvedivosti projekta odvodnje otpadnih voda Aglomeracije Labin – Raša , Rabac.

S obzirom da nisam bio zadovoljan Vašim nesuvislim  objašnjenjem i odgovorom po prethodno postavljenim  pitanjima   molim sada i ubuduće konciznije i kvalitetnije odgovora a sve zbog digniteta rada ovog Vijeća a i zbog poštovanja građana, birača.

Ovo postavljam bez obzira na točku dnevnog  reda, Zaključak o sustavu odvodnje otpadnih voda.

2.Ponukan sve češćim upitima građana o prestanku rada Logopeda molim da mi se odgovori na slijedeće pitanje:

·         Koliko djece u Labinu ima potrebe za specijalistom Logopedom

·         Na koji način mislite riješiti taj problem

·         Da li postoji mogućnost stipendiranja osobe koja bi rješavala problem potreba za logopedom

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Željko Ernečić (SDP) je na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 22. svibnja 2018. godine postavio dva vijećnička pitanja i to:

1. Postoje li planovi za spajanje izvora Kožljak na vodoopskrbni sistem labinskog vodovoda cijevima većeg promjera kako bi se taj izvor što bolje iskoristio. Ako planovi postoje, kada se može očekivati realizacija tog projekta. Ako takvi planovi ne postoje, hoće li se ići u izradu tog projekta.

 2. „Gradonačelnik je prije desetak dana bio u Danskoj. O tome su izvijestili lokalni internetski portali i mediji. Iz napisa se je moglo zaključiti da je gradonačelnik prisustvovao radionici u organizaciji tvrtke Rockwool. Znamo da se takve radionice koriste za prezentaciju i promociju proizvoda. Pa tako i Rockwool koristi radionice za povećanje prodaje svojih proizvoda. Kako se u takvu sasvim normalnu i legitimnu politiku Rockwoola uklapa radonačelnik Labina.

1) Koja je bila svrha gradonačelnikovog putovanja u Dansku?

2) Kako je došlo do toga da je gradonačelnik putovao s predstavnicima Rockwoola u sjedište tvrtke Rockwool i napravio prezentaciju o projektima u kojima se inače koriste Rockwoolovi proizvod?

3) Je li gradonačelnik primio nekakav honorar sa strane Rockwoola za njegove usluge reklamiranja?

4) Je li Rockwool platio put?

5) Ako ne, i ako je Grad Labin financirao put novcem poreznih obveznika, trebao bi postojati neki javni interes u tom putovanju. Koji je to javni interes?”

Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Renata Kiršić (IDS-HNS-HSU) je na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 22. svibnja 2018. godine postavila dva vijećnička pitanja, i to:

1. Pitanje vezano za sanaciju dječjeg igrališta kod tzv. „Fista“, sprave su tamo uništene i dotrajale, u večernjim satima na igralištu se okupljaju starija djeca i mladi, te je često slijedeće jutro igralište puno boca i razbijenog stakla, te neprimjereno za siguran boravak i igru djece. Predlaže da se igralište što skorije uredi sa novim spravama ali i da se na primjeren način osvijetli kako bi se spriječio vandalizam nad opremom koja se tamo nalazi. Pita kada se to namjerava učiniti i da li je moguće osvijetliti igralište.

2. Vezano za katalog investicija kojeg ima Grad Poreč u svrhu privlačenja investitora i partnera za financiranje, pita smatra li Grad Labin važnim da pokrene sličnu inicijativu kako bi se bolje pozicionirao prema investitorima, napose što Grad ima određene potrebe kao što su Dom za starije koje je moguće financirati javno-privatnim partnerstvom, ili izgradnja stanova, projekt žičare te drugi kapitalni projekti Grada Labina, te radi li se po tom pitanju već nešto unutar BFC-a.

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Daniel Mohorović (SDP) je na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 22. svibnja 2018. godine postavio dva vijećnička pitanja i to u ime Kluba vijećnika SDP-a pita:

Prihvaća li Grad Labin inicijativu SDP-a Labina da se revalorizira uloga i značaj Giuseppine Martinuzzi?

Drugo pitanje pita u svoje ime kao vijećnik:

„Da li se učenici i studenti, stipendisti Grada Labina,  zapošljavaju u Labinu (Labinštini)?

Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Alda Miletić (IDS-HNS-HSU) je na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 22. svibnja 2018. godine postavila vijećničko pitanje vezano uz primjenu Zakona o zaštiti životinja i s time u vezi primjenu članka 94. Zakona koji propisuje da su jedinice lokalne samouprave dužne do 30. lipnja 2018. godine osigurati nadzor provedbe obveznog mikročipiranja pasa određenog propisom o veterinarstvu, kod posjednika pasa čiji psi nisu upisani u Upisnik kućnih ljubimaca i članka 80. stavka 1. podstavka 6. Zakona koji propisuje da nadzor provode komunalni redari, te pita na koji način su komunalni redari provodili nadzor nečipiranih pasa na području Grada Labina, te točan broj pasa za koje je utvrđeno da nisu mikročipirani.

 Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Silvano Vlačić (KLGB nositelj: Silvano Vlačić) je na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 22. svibnja 2018. godine postavio dva vijećnička pitanja i to:

1. S obzirom da stari grad vapi za oživljavanjem, možete li mi pojasniti ekonomsku ili možda političku logiku ovog, umjesto smanjenja, drastičnog dizanja cijene naplate usluge parkiranja za više od 42 % na trgu (prije je bilo 7 kn/sat), te  ranijeg implementiranja skuplje tarife na gornjem parkingu, kao i potrebu uvođenja naplate parkiranja do 22 sata. Molim i tražim posebno očitovanje:  

a) kako ta odluka pomaže  većem dolasku domaćih ljudi u  Stari grad, 

b) kako ta odluka pomaže  otvaranju trgovina,  ugostit. objekata i ostalih uslužnih aktivnosti

c) kako ta odluka pomaže  oživljavanju Starog grada ?“

2. Tko je zadužen za provođenje Odluke na terenu, i što je od donošenja Odluke do danas napravljeno da se spriječi nekontrolirana off road vožnja, te koliko je do sada vozača sankcionirano?

Vezano na činjenicu da je problem u zadnje vrijeme eskalirao što se namjerava učiniti da se poštuje odluka Grada i da se vožnje te vrste više ne dešavaju na području Labina?“

Prilozi


;