Pretraživanje

11. sjednica Gradskog vijeća od 24. travnja 2018. godine

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Daniel Mohorović (SDP) je na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 24. travnja 2018. godine postavio vijećničko pitanje:

„Namjerava li Grad Labin pristupiti Mreži kreativnih gradova Hrvatske uz obrazloženje da je svečano potpisivanje Povelje o pristupanju Mreži kreativnih gradova Hrvatske održano 6. travnja u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke. Mreži su pristupila dvadeset i dva grada iz cijele Hrvatske. Radi se o gradovima koji su prepoznali potencijal kreativnih industrija, koje se prema istraživanju Ekonomskog instituta u Zagrebu iz 2015. po važnosti za hrvatsko gospodarstvo nalaze na drugom mjestu. ''Program u koji su uključeni gradovi potpisnici povelje sastoji se od tri modula. Svaki modul provodi se u suradnji s lokalnom samoupravom i partnerima uključenima u projekt. Pristup koji primjenjuje mreža Kreativnih gradova Hrvatske u identificiranju identiteta grada je cjelovit i temelji se na bottom-up pristupu. Kroz Modul 1 mapiraju se postojeći sadržaji iz kreativnih i kulturnih industrija na temelju kojih se radi razvoj ideja kroz radionice s predstavnicima lokalne samouprave i svih relevantnih dionika. Radionice vode stručnjaci s iskustvom u radu na izradi brenda i u radu s lokalnom zajednicom. …Svrhe Modula 2 je razvoj akcijskih planova za upravljanje utvrđenim potencijalima radi poticanja razvoja lokalne ekonomije s fokusom na razvoj kulturnog turizma. Kroz niz radionica predstavnici lokalne samouprave osnažuju se za razvoj i provedbu akcijskih planova i stvaraju se partnerstava u lokalnoj zajednici. Radionice vode stručnjaci iz kreativnih i kulturnih industrija i predstavnici partnera. Kroz Modul 3 izrađuje se brend grada i strategija implementacije. Brand grada je osnovno komunikacijsko sredstvo kojim se grad predstavlja svojim stanovnicima, turistima i potencijalnim investitorima, nacionalnoj i međunarodnoj zajednici. On obuhvaća ono što grad jest, ali i ono što teži postati kroz svoj razvoj. (http://kreativnigradovi.net/program/)“

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Ervin Mešanović (IDS-HNS-HSU) je na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 24. travnja 2018. godine postavio vijećničko pitanje:

„Svjedoci smo jednom od najvećih sportskih događaja „Tour of Croatia“ – tj. „Kraljevska etapa“, koja se održala sa startom u Rapcu, a koja je prolazila kroz grad Labin i područje Labinštine. Zanima ga da li je ovo bila samo iznimka i taj događaj se održao samo sada ili će se grad Labin potruditi i ovaj događaj pretvoriti u tradiciju i zadržati ovaj događaj za ubuduće, s obzirom da je ovo bila velika promocija za grad Labin i za Rabac kao turističko središte te također me zanima koji su daljnji planovi i da li postoji mogućnost da se više sličnih događaja privuče u naš grad?“

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Đulijano Kos (IDS-HNS-HSU) je na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 24. travnja 2018. godine postavio dva vijećnička pitanja i to:

-          javna stepeništa u Rapcu iznad Creske ulice prema Gornjem Rapcu koje međusobno povezuju ulice ne postoje. U planu je već duže vrijeme povezivanje Creske i Lošinjske ulice. Međutim između Lošinjske ul.- Opatijske ul. nisu ni u planu, zatim Opatijska ul.-Omladinska ul. je povezana cestom pa recimo da nisu potrebne. Ali  između Omladinske ul. i Raške ul. također prema saznanjima nisu planirane javne stepenice. Moli objašnjenje na koji način i dali se uopće planira povezivanje tih ulica,jer ljudi su primorani koristit razne puteljke kroz šumu.

-        primjedba Gradu Labinu vezano za  lokaciju postavljanja  dva bankomata na rivi u Rapcu ispod Lučke Kapetanije. Razumije potrebu građana, a pogotovo turista za bankomatima, ali misli da nije izabrana adekvatna pozicija.

Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Alda Miletić (IDS – HNS - HSU) je na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 24. travnja 2018. godine postavila vijećničko pitanje i skreće pozornost na neopreznost osnovno školske djece koja se svakodnevno penju na šoht na pjacalu i time se dovode u opasnost od pada, pa predlažem da se šoht (koji će se nadam se brzo renovirat) ogradi i da se na vrijeme spriječe teže posljedice.

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Daniel Mohorović (SDP) je na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 24. travnja 2018. godine u ime Kluba vijećnika SDP-a postavio vijećničko pitanje prihvaća li Grad Labin inicijativu Kluba vijećnika SDP-a za izradu sveobuhvatnog Programa za identificiranje i poticanje potencijalno darovite djece i mladih sa obrazloženjem da je na sjednici Kluba vijećnika SDP-a u Gradskom vijeću Grada Labina održanoj  20.4.2018. odlučeno da se predloži izradu  i donošenje Programa  za identificiranje i poticanje potencijalno darovite djece i mladih Grada  Labina. Razlog: u Hrvatskoj još uvijek ne postoji sustavan rad s darovitom djecom. Polazi se od sljedećih činjenica:

-       daroviti učenici su učenici s posebnim potrebama

-       ima ih oko 10 % u populaciji (malobrojna, ranjiva skupina sa ogromnim potencijalom za osobni razvoj  lokalne zajednice i šire)

-       kod darovitih učenika postoji povećan rizik za različite emocionalne i socijalne poremećaje (okolina ih ne razumije, nemaju adekvatnu podršku)

-       1991, godine je donesen posljednji Pravilnik  o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika

Cilj je podrška darovitoj djeci i mladima, njihovim roditeljima i odgojno-obrazovnim ustanovama. Moguće mjere i aktivnosti:

-          sudjelovanje Grada u procesu izrade Školskih planova  za rad s darovitom djecom

-          Tjedan darovitosti u Labinu (21. ožujka je Dan darovitih učenika. 2011. godine po prvi puta je obilježen Europski dan talentiranih i darovitih.)

-          aktivnosti namijenjene odgojno-obrazovnim djelatnicima, djeci i mladima, roditeljima, ali i svim zainteresiranima (predavanja, igraonice,  radionice)

-          savjetovalište za darovitu djecu, mlade i roditelje

-          stipendiranje darovitih učenika i studenata

-          sufinanciranje programa i projekata čiji je osnovni cilj poticanje darovitosti.


Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Ervin Mešanović (KLGB nositelj Silvano Vlačić) je na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 24. travnja 2018. godine postavio vijećničko pitanje o javnoj rasvjeti, odnosno pitanje se odnosi na drugu ulica koja se nalazi nakon caffe bar „Foškica“ ulica sa jednom od zadnjih adresa u toj ulici je Vinež 414, da li je u planu javna rasvjeta za navedenu ulicu i kada se može očekivati, obzirom da je to ulica nastala u zadnjih desetak godina izgradnjom uglavnom obiteljskih kuća, ali su na žalost bez javne rasvjete?

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Dean Milevoj (IDS-HNS-HSU) je na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 24. travnja 2018. godine postavio dva vijećnička pitanja i to:        


-da li su u Proračunu Grada Labina za 2018. godinu osigurana sredstva za nastavak izgradnje pješačke staze do Gornjeg Rapca i da li se početak realizacije tog projekta može očekivati ove godine     
-budući da na dijelu prometnice u dužini od cca 250 m koja prolazi kroz gornji Rabac nema javne rasvjete, da li je moguće tijekom 2018. godine postaviti istu neovisno o predviđenoj rekonstrukciji prometnice Labin – Gornji Rabac – Rabac, a sve radi poboljšanja sigurnosti pješaka koji tuda prolaze.

Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Alda Miletić (IDS – HNS - HSU) je na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 24. travnja 2018. godine postavila je vijećničko pitanjo i to:1.    Kada  će  hotel Loža započeti sa radom s obzirom da uskoro započinje turistička sezona.

Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Neel Blaes Rocco (SDP) je na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 24. travnja 2018. godine postavila vijećničko pitanje koje je prethodno prije održavanja sjednice dostavila i putem maila  i to:

 „Priložila sam uz pitanje nekoliko fotografija koje sam snimila prije par dana u starom gradu. Slike pokazuju rupe u popločenju. Slikala sam samo 4-5 najgorih primjera. Ima ih puno više. Kao što vidite, stanje je katastrofalno. Tu je potrebna hitna intervencija, i molim Grad Labin da nešto učini prije nego što dođe do nesreće.

Moje pitanje se odnosi na planove rekonstrukcije infrastrukture starogradske jezgre. Zanima me što je Grad Labin učinio što se tiče izrade projektne dokumentacije za istu?
Podsjećamo, izrada projektne dokumentacije je tek bila predviđena u proračunu za 2019. godine, ali je prihvaćen amandman kluba vijećnika SDP-a, tako da je u proračunu već za ovu godinu alocirano 300.000 kuna za tu svrhu.

U kojoj je fazi izrada projektne dokumentacije? Je li točno, da je jedna firma već prije par godina napravila projekt ili idejno rješenje za kanalizaciju i vodoopskrbu? Što još nedostaje? Kada Grad Labin očekuje da će projektna dokumentacija biti gotova? Da li planira tražiti sredstva iz europskih fondova za tu svrhu? Ako da, da li Grad Labin zna koji su rokovi?

Molim za što konkretniji odgovor.“

Prilozi


;