Pretraživanje

11. sjednica Gradskog vijeća od 15. rujna 2014. godine

1. Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Đanluka Miletić (IDS – HSU - HNS)  je na  11. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 15. rujna 2014. godine, postavio  dva vijećnička pitanja i to što je Grad poduzeo u svezi rješavanja problematike plavljenja Ulice Slobode u Rapcu i drugo, pita da li Grad preko TD 1. Maj Labin d.o.o. Labin može napraviti dijagnozu stanja kostanja na području Grada Labina, posebno pita za stari kostanj u Rapcu, ispred Hotela Amfora i da li ga se može ukloniti ako analiza pokaže da je neupitno njegovo odumiranje i na njegovo mjesto posaditi novi.

2. Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina William Negri (Hrvatski laburisti-stranka rada)  je na  11. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 15. rujna 2014. godine, postavio vijećničko pitanje vezano za problematiku, sada već trošne i oronule zgrade bivšeg ugostiteljskog poduzeća Istra, vezane za Gradsku Lođu.

3. Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Mladen Bastijanić (KLGB nositelja Mladena Bastijanića) je na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 15. rujna 2014. godine, postavio dva vijećnička pitanja i to prvo, zašto i zbog čega žitelji Labinštine plaćaju najskuplju vodu u Istarskoj županiji i najveću famoznu „fiksnu naknadu za održavanje sustava“ u Istri i šire i drugo, moli Gradonačelnika Grada Labina da građanima Labinštine „obrazloži“ stanje kvalitete zraka i vode na Labinštini te da iskoristi poziciju političke moći te da organizira zajednički sastanak svih čelnika sa svim vijećnicima, naravno i sa građanima Labinštine na tu temu. Krajnji cilj tog sastanka bi bio potpuno i transparentno informiranje građana Labinštine o stanju i posljedicama stanja kvalitete vode i zraka na Labinštini.

4. Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Federika Mohorović (IDS – HSU - HNS)  je na  11. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 15. rujna 2014. godine, postavila dva vijećnička pitanja i to pita za nastavak realizacije projekta rekonstrukcije ceste, nogostupa, kanalizacije i ostale infrastrukture na relaciji od Osnovne škole na Vinežu do Juraja, te izgradnja kružnog toka kod Krvove placi i drugo, vezano za izmjenu poreza na dohodak uslijed kojih bi, ako izmjene stupe na snagu, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tj. općine, gradovi i županije, izgubile određeni iznos novca u proračunu i pita što to znači za građane Labina, hoće li to negativno utjecati na određene investicije koje su već planirane i na koji način se misli nadoknaditi taj iznos u proračunu.

5. Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Darko Martinović (KLGB nositelja Darka Martinovića)  je na  11. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 15. rujna 2014. godine, postavio dva vijećnička pitanja i to s obzirom na činjenicu prometne sigurnosti i valoriziranje Trga Labinskih rudara predlaže da se stvore uvjeti za zabranu parkiranja na dijelu Trga ispred Osnovne škole Ivo Lola Ribar i drugo, predlaže da se izmjeni Odluka o javnim priznanjima Grada Labina na način da se pristupi izmjeni načina glasovanja kod dodjele godišnjih nagrada tj. trebalo bi što je i demokratski najispravnije glasati za svaku od nagrada odnosno priznanja zasebno.

6. Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Josip Mohorović (IDS-HSU-HNS)  je na  11. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 15. rujna 2014. godine, postavio vijećničko pitanje koliko ima nerazvrstanih cesta na području Grada Labina i da li su sve te ceste legalizirane i kako ide sa izradom geodetskih elaborata za formiranje geodetskih snimaka pojedinih nerazvrstanih cesta.

7. Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Valter Glavičić (IDS-HSU-HNS)  je na  11. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 15. rujna 2014. godine, postavio dva vijećnička pitanja i to vezano za obvezu odvojenog prikupljanja otpada i postavljanja tzv. „zelenih otoka“ i drugo, vezano za nužnost postavljanja zaštitnih odbojnika na opasnoj i nepreglednoj dionici županijske ceste ŽC5081 na potezu od Starog grada prema Sv. Marini i Ravnima, pogotovo na dionici Presika-Donji Kranjci-Junac.

8. Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Marin Zagrić (IDS-HSU-HNS)  je na  11. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 15. rujna 2014. godine, postavio dva vijećnička pitanja i to vezano za eventualno novi prostor Osnovne umjetničke škole Matka Brajše Rašana i drugo, vezano za potrebu i mogućnost uvođenja popodnevne grupe u Dječji vrtić.

9. Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Alda Miletić (IDS-HSU-HNS)  je na  11. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 15. rujna 2014. godine, postavila vijećničko pitanje vezano za derutno i zapušteno stanje nenatkrivenog i djelomično natkrivenog dijela prolaza između prostora Hotela Amfora u Rapcu i objekata u privatnom vlasništvu ili najmu: Pizzeria „Rapčanka“, Erste banka, ambulanta i Restoran „Galeb“.

Prilozi


;