Pretraživanje

10. sjednica Gradskog vijeća od 27. ožujka 2018. godine

Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Neel Blaes Rocco (SDP) je na 10. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 27. ožujka 2018. godine postavila vijećničko pitanje u vezi nogometnog terena na Vinežu i kaže da osim toga što na toj lokaciji trenira NK Iskra, to nogometno igralište služi i kao pomoćni teren NK Rudaru, koji ima jako puno članova, naročito u mlađim uzrastima, i komu zbog velikog broja igrača, gradski stadion jednostavno nije dovoljan. Mada uvjeti na Vinežu nisu idealni – teren je, na primjer, izložen buri - postoji velika potreba da se na toj lokaciji postavi umjetna  trava sa svrhom da i djeca i odrasli mogli još kvalitetnije trenirati. Ovo nije novost, problematika je poznata, potreba postoji već godinama, i dugo se o tome raspravlja. S obzirom da je saznala da postoji mogućnost sufinanciranja sa strane HNS-a, zanima je hoće li se Grad Labin napokon angažirati i - eventualno za vrijeme sljedećeg rebalansa proračuna - pronaći novac za teren sa umjetnom travom tako da se konačno omogući djeci i mladima da treniraju kako treba. Vezano uz ovo te uzimajući u obzir da lokacija Vinež zbog izloženosti bure nije idealna, zna da postoji projekt za pomoćni teren na Polverici. Tu se radi o malo većem zahvatu, cijena postavljanja umjetne trave je okvirno milijun kuna, a „projekt Polverica“ košta više od 6 milijuna kuna, ali kako se radi o prirodnoj vrtači, lokacija je gotovo savršena. Zanima je i stav Grada Labina prema mogućnostima ostvarenja ovog projekta.

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Darko Martinović (KLGB nositelj Silvano Vlačić) je na 10. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 27. ožujka 2018. godine postavio vijećničko pitanje  u kojoj je fazi dogovaranje oko iznalaženja rješenja Studije izvedivosti projekta odvodnje otpadnih voda Aglomeracije Labin – Raša – Rabac. Da li je Općina Raša promijenila svoje stavove i da li prihvaća zajednički projekt.

Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Neel Blaes Rocco (SDP) je na 10. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 27. ožujka 2018. godine postavila vijećničko pitane u vezi Trga Labinskih rudara, kaže da su u kolovozu mjesecu postavljeni stupići nasred tadašnjeg parkirališta ispred OŠ Ivo Lola Ribar, tako da je dio trga sada zatvoren za automobile. Namjera je bila dobra, to je bilo radi sigurnosti djece, ali rezultat je pomalo žalostan. Trg je pretvoren u potpuno nedefinirani gradski prostor bez svrhe. Izgleda kao ono što zapravo je: jedno parkiralište prepolovljeno stupovima. Ispred njih je zabranjeno parkirati, što vozači uredno zanemaruju, i to nije čudno, jer broj parkirnih mjesta fali u tom djelu grada, a iza stupića je ružan asfalt sa rupama i flekama od motornog ulja. Zanima je koji su planovi sa Trgom Labinskih rudara, do kada će to tako ružno i tužno izgledati. Ako se već ne želi parkiralište na tom djelu trga, predlaže da ga se vrati u izvorno stanje, to jest kako je zamišljen sa strane arhitekta Eugenia Montuorija. Na taj način bi Grad dobio jedan prekrasni gradski prostor koji barem ima plan i smisla.

Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Tanja Pejić (KLGB nositelj Silvano Vlačić) je na 10. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 27. ožujka 2018. godine postavila vijećničko pitanje vezano za problematiku reguliranja prometa, parkiranja i razbijenih vozila u Starom gradu Labinu (starogradskoj jezgri), te u vezi s time nedavno na Mjesnom odboru LABIN GORNJI predstavljenom prijedlogu novog sustava tzv. čitača registracije podiznog stupića koji se planira uvesti umjesto dosadašnje kartice unutar zidina starogradske jezgre. Pita za cijenu nove tehnologije koja se procjenjuje za ovaj novi način reguliranja prometa, da li je Gradu poznata brojka razbijenih vozila, time i oštećenja stupića od kada je isti u funkciji, na koji način će funkcionirati ažuriranje prijava registracija gosta u sustav od strane iznajmljivača apartmana, te kada se predviđa usvajanje novog sustava. Ističe da se pored stupića sa njegove desne strane gradi hotel koji će imati ulazna vrata skoro na cesti tj prolazu, a taj prolaz „trpi“ i vožnju vlakića u ljetnim mjesecima te pita da li će vlakić i dalje tuda prolaziti.

Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Alda Miletić (IDS – HNS - HSU) je na 10. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 27. ožujka 2018. godine postavila vijećničko pitanje  vezano za uvođenje novog sustava očitanja registarskih tablica na ulasku u starogradsku jezgru s kojim se zamjenjuje kartica i tako onemogućava njezina zloupotreba. Građani pitaju i ona pita kako će biti regulirano prometovanje dostavnih vozila, prometovanje vlakića kroz starogradsku jezgru, hitna pomoć, ili kako će se riješiti problem osoba koje žive same i nemaju osobno vozilo, potrebna im je hitna pomoć, a nema trenutno slobodnog vozila za hitne intervencije. Predlaže da osim policije, hitne pomoći i vatrogasaca, treba biti uključena i veterinarska služba, te razne udruge koje pomažu bolesnima i nemoćnima, te životinjama.

Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Tanja Pejić (KLGB nositelj Silvano Vlačić) je na 10. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 27. ožujka 2018. godine postavila vijećničko pitanje vezano za menadžerske ugovore koje imaju gradske tvrtke i ustanove, pita da li je Gradonačelnik upoznat sa svim odredbama menadžerskih ugovora gradskih tvrtki i ustanova, te koje gradske tvrtke i ustanove imaju sklopljene menadžerske ugovore i s kim, koja su posebna ovlaštenja i koje su odgovornosti menadžera, te da li se u slučaju otkaza primjenjuju odredbe Zakona o radu s obzirom da struka kaže da je to jako bitno, naime, kaže da prema napisima iz stručnih objava, menadžerski ugovori se trebaju sastavljati mudro i treba voditi računa da u njima bude navedeno da se u slučaju otkaza primjenjuju odredbe Zakona o radu, te da se mora odrediti što je s radnim odnosom nakon odlaska menadžera s funkcije, kao i da menadžera karakteriziraju posebna ovlaštenja i odgovornosti. Smatra da je s obzirom na trenutna aktualna zbivanja sa odvodnjom Labinštine kao i zaštitom izvorišta pitke vode vrijeme da papir (menadžerski ugovor) pokaže svoju snagu tj. da se stavi na vagu odgovornost i ovlaštenje, jer se odgovornost u zadnje vrijeme prilično negira.

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Daniel Mohorović (SDP) je na 10. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 27. ožujka 2018. godine postavio vijećničko pitanje  vezano za nekadašnji učenički dom RIŠ i pita koja se namjena planira za zgradu nekadašnjeg doma u budućnosti. Ističe da je prije šest godina Udruga za mlade Alfa Albona u suradnji sa Gradom Labinom dobila nagradu za najbolju socijalno-poduzetničku ideju u 2012. godini za projekt „Zgrada društvenog poduzetništva“. Prenamjena bivšeg učeničkog doma RIŠ u polivalentni centar planirala se većim dijelom financirati sa europskim novcem, a Grad je od listopada 2014. godine vlasnik 3/10 zgrade RIŠ-a.

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Nenad Boršić (HDZ) je na 10. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 27. ožujka 2018. godine postavio vijećničko pitanje vezano za Rudarsku ulicu u Labinu, pita do kuda se stiglo sa papirnatim dijelom odnosno dokumentacijom vezano za rekonstrukciju te ulice, te ukoliko su ishođene sve potrebne dozvole, kada se misli započeti sa radovima, odnosno kada se može očekivati početak radova.

Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Đulijano Kos (IDS – HNS - HSU) je na 10. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 27. ožujka 2018. godine postavio vijećničko pitanje  vezano za urgiranje kod Autotransa kao lokalnog prijevoznika na relaciji Rabac - Labin da pomakne satnicu polaska školskog autobusa umjesto 07.05 sati na 07.30 sati ili 07.35 sati, a bilo bi lijepo kada bi u jutro u Rabac dolazio mini bus i okrenuo se u Gornjem Rapcu ili barem u nekoj ulici koja je bliže Gornjem Rapcu i tako omogućio djeci, a pogotovo starijim osobama kvalitetniju i pristupačniju uslugu.

Prilozi


;